Made in Vietnam
#1
Dat Bike. Thumbs-up4 Hì hì...hì hì.  
https://www.yahoo.com/finance/news/vietn...06876.html

[-] The following 2 users Like Hai hòn's post:
  • Dan., guest1221
Reply
#2
Would you buy a VinFast EV? Hì hì...hì hì. 
https://www.yahoo.com/finance/news/vietn...34388.html

[-] The following 1 user Likes Hai hòn's post:
  • Dan.
Reply
#3
Hello Vịt.  Hì hì...hì hì.  Hao rờ du?  Anh hai thấy tội con bò.  Vừa kéo xe, cho sữa bé bú, và cho thịt ăn nhậu, rồi còn bị kêu Ngu nữa.

Reply