Thăm một lớp học đặc biệt.
#31
(2021-03-16, 02:01 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm......    Nếu mà người .....  non 1 tạ rưỡi thì .....  chắc bưng nổi ....    còn nặng quá thì dùng xe cút kít mà đẩy về cũng được mà ......    Until then .... Good Luck...

Lol Bro Ngáp  Rollin

Sis hoa mac co chắc thanh tú mảnh mai  Tulip4

Hai mươi năm nữa bạn sẽ thất vọng vì những điều mình không làm hơn là những điều bạn đã làmMark Twain


Reply