Yoga
#56
 
[url=https://ngoisao.vnexpress.net/7-dong-tac-keo-gian-giup-giam-dau-lung-chi-trong-5-phut-3855928.html#box_comment][/url]


Thứ ba, 18/12/2018, 15:29 (GMT+7)

7 động tác kéo giãn giúp giảm đau lưng chỉ trong 5 phút

Dành vài phút cuối ngày để tập các động tác này sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng đau lưng.

[Image: tatianayoga-46544585-111687139-7011-7419-1545117811.jpg]
Ngồi với hai đùi mở rộng, cẳng chân gập ở phía sau, hai tay để trên đầu gối. Giữ tư thế trong 30 giây.
[size=undefined]
[Image: chiesyoga-43985192-19127568588-8900-4177-1545117811.jpg][/size]

Ngồi với một chân duỗi thẳng, một chân gập, cúi gập người, vươn tay chạm mũi chân. Giữ tư thế trong 30 giây rồi đổi bên.
[size=undefined]
[Image: my-yoga-matventures-34072395-4-3525-4883-1545117811.jpg][/size]

Ngồi với hai chân mở rộng sang hai bên, lòng bàn chân chạm vào nhau. Giữ tư thế trong 30 giây.
[size=undefined]
[Image: my-yoga-matventures-28156399-5-8305-7843-1545117811.jpg][/size]

Một chân gập vuông góc, chân sau duỗi thẳng, hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa thẳng lên trời. Giữ tư thế trong 30 giây.
[size=undefined]
Advertisement

[Image: sharontwyman-14624850-64532369-1139-1128-1545117811.jpg][/size]

Đứng thẳng với hai chân một trước một sau, cúi gập người phía trước, tay cùng bên chân trước duỗi chạm đất, tay còn lại giơ thẳng lên trời. Giữ tư thế trong 30 giây.
[size=undefined]
[Image: sar-white-32135601-16252577792-1867-2671-1545117811.jpg][/size]

Ở tư thế chống đẩy với hai khuỷu tay chạm đất, một chân co sát lên ngực. Giữ tư thế trong 30 giây.

Theo Bright Side

Giang Nguyên
Be Vegan, make peace.
Reply


Messages In This Thread
Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-02-23, 10:21 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-02-23, 10:22 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-02-23, 10:24 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-06-01, 05:05 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-06-06, 05:04 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-07-13, 09:55 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-10, 02:20 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-10, 02:21 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-16, 12:25 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-16, 12:26 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-16, 12:35 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-16, 12:41 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-16, 01:20 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-18, 05:44 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-18, 05:50 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-18, 05:57 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-18, 09:13 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-21, 12:58 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-21, 01:00 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-21, 01:02 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-22, 06:18 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-22, 06:21 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-26, 08:37 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-26, 08:39 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-26, 08:45 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-27, 05:52 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-10-27, 05:55 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-11-04, 11:58 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-11-05, 09:06 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-11-13, 11:23 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-11-15, 07:36 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-11-20, 01:35 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-11-20, 01:41 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-11-26, 01:15 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-12-05, 09:23 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-12-06, 10:08 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-12-11, 05:25 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-12-19, 12:48 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-12-19, 12:49 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2021-12-30, 05:33 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-06-03, 02:32 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-06-09, 12:46 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-06-12, 01:33 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-06-12, 01:38 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-06-12, 04:22 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-08-21, 04:29 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-09-04, 12:29 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-09-04, 12:39 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-09-04, 12:40 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-09-13, 10:56 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-09-18, 09:31 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-09-23, 02:49 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-09-28, 04:34 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-10-04, 02:42 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-10-08, 05:19 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-10-08, 05:24 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-10-16, 02:20 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-10-25, 11:43 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-02, 11:17 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-04, 04:14 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-07, 02:32 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-08, 05:20 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-08, 05:32 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-09, 05:20 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-09, 05:23 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-09, 05:25 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-09, 05:26 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-13, 12:29 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-17, 01:01 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-27, 05:28 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-27, 08:55 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-11-30, 12:09 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-12-01, 12:46 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2022-12-26, 07:27 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-02-07, 02:57 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-04-25, 03:20 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-05-05, 01:02 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-05-14, 07:07 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-06-19, 02:21 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-12, 03:37 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-17, 10:14 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-18, 05:11 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-19, 02:02 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-19, 02:27 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-21, 07:27 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-22, 04:12 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-25, 07:28 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-07-26, 04:38 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-05, 05:06 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-11, 03:44 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-11, 03:53 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-18, 08:02 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-20, 06:56 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-20, 07:36 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-24, 06:53 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-08-28, 01:57 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-09-11, 07:26 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-09-15, 07:12 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-09-17, 02:46 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-09-23, 02:04 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-09-25, 06:44 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-09-26, 05:44 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-09-28, 07:53 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-10-01, 07:15 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-10-07, 12:46 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-10-09, 08:14 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-11-17, 05:04 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2023-11-17, 05:04 PM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2024-05-29, 05:26 AM
RE: Yoga - by Chân Nguyệt - 2024-06-12, 10:59 AM