Ngon Quá Em Thèm Muốn Ăn...
#16
(2021-02-09, 11:06 PM)Ech Wrote: Trình độ nấu nướng của anh thì cỡ chiên trứng thôi Lol

Anh không phải dân nhậu rồi Lol

Chắc anh đứng rữa chén thấy bà luôn hả? Rolling-on-the-floor-laughing4
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#17
(2021-02-09, 11:11 PM)TeaOla Wrote: Anh không phải dân nhậu rồi Lol

Chắc anh đứng rữa chén thấy bà luôn hả? Rolling-on-the-floor-laughing4

Hihi, đúng quá luôn. Còn lau nhà, chùi buồng tắm, giặt đồ, đổ xăng, rửa xe, thay ra giường, ..... Kể không hết việc Rollin
Reply
#18
(2021-02-09, 11:15 PM)Ech Wrote: Hihi, đúng quá luôn. Còn lau nhà, chùi buồng tắm, giặt đồ, đổ xăng, rửa xe, thay ra giường, ..... Kể không hết việc Rollin
Vậy anh thích ăn ngọt? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị nhà thật có phước, anh thuộc loại 1% đồ hiếm Lol
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#19
Sao biết anh thích ăn ngọt?? Ghê thật!!! Lol
Reply
#20
(2021-02-09, 11:29 PM)Ech Wrote: Sao biết anh thích ăn ngọt?? Ghê thật!!! Lol

Thông qua một tấm hình nên em đoán đại mà trúng cũng hay Rollin
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply