Good Morning
#1
Good MORNING VB.  Cac anh/chi ĐEP trai/gai. LOL-4 LOL-4

[-] The following 4 users Like LoveStory08's post:
  • Hai hòn, LamDdaiNgoc, TanThu, Thuctinh
Reply
#2
Em Love. Hì hì...hì hì.  Anh hai là lão rồi.  Hết đẹp. Ra đi cho đỡ tiếc nuối.   Rollin

[-] The following 1 user Likes Hai hòn's post:
  • LoveStory08
Reply
#3
(2021-02-04, 02:17 PM)Hai hòn Wrote: Em Love. Hì hì...hì hì.  Anh hai là lão rồi.  Hết đẹp. Ra đi cho đỡ tiếc nuối.   Rollin

Đep lao?  Ah ha! bat đuoc mot lao đep trai roi Rollin

[-] The following 1 user Likes LoveStory08's post:
  • Hai hòn
Reply
#4
Em Love ui. Hì hì...hì hì.  Cho anh hai hỏi ý kiến nghen.  Nếu giả sử em Love là chị hai được tặng quà Năm Mới thì em sẽ chọn 1 hay 2?

1)
[Image: 332-C7201-FE21-42-A6-8-C1-B-788-F82-B89-F10.jpg]

2)
[Image: FAAA88-A3-9-F9-A-4-B09-9-E45-E8-AB3-E0-B600-B.jpg]

[-] The following 1 user Likes Hai hòn's post:
  • LamDdaiNgoc
Reply
#5
L thich number 1.  Easy to carry over the shoulder and more comfortable than the 2nd one. Grinning-face-with-smiling-eyes4

[-] The following 2 users Like LoveStory08's post:
  • Hai hòn, LamDdaiNgoc
Reply
#6
Cảm ơn em Love.  Hì hì...hì hì.  Thumbs-up4

[-] The following 1 user Likes Hai hòn's post:
  • LoveStory08
Reply