betting Superbowl?
#1
Game nầy ớn ớn .... mong Mohomes dêfeats Brady once and for all ..... 

Then định bet on parlay over .... hoping for a shoot out  Suytu Themdoan Suytu
Reply
#2
Bee chỉ Vào say helllo với sis Then thoi
Hello Then

Bee nghĩ KC thắng nhưng nguy hiểm ở điểm chấp 

Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
(2021-01-31, 10:18 AM)Bee Wrote: Bee chỉ Vào say helllo với sis Then thoi
Hello Then

Bee nghĩ KC thắng nhưng nguy hiểm ở điểm chấp 

Cheer

Hi Sis ... hai đội same same 😂 ....

[Image: 41-E2218-E-5-ABF-4542-857-D-D5-F2-FE7-D0-CA9.jpg]

nếu Then bet thì sẽ bet Over nhưng giờ cuối mới quyết đụnh coi injury và covid trước  Becuoi
Reply