Gà Nướng Muối Tiêu....
#16
[Image: IMG-20210130-141050.jpg]

Cá mối chiên sơ rồi nướng AF.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
[-] The following 1 user Likes lãng's post:
  • TanThu
Reply
#17
(2021-01-30, 03:29 PM)lãng Wrote: [Image: IMG-20210130-141050.jpg]

Cá mối chiên sơ rồi nướng AF.

Bữa nào thầy làm spine wine xong, thử cánh gà xem sẽ thích.
Cơm thầy hơi khô, trò đãi thầy tô phơ phương xa nhé Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: F6409264-4-CA7-4-B37-B399-9-D34034461-DE.jpg]
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • LamDdaiNgoc, lãng
Reply
#18
(2021-01-30, 04:44 PM)TeaOla Wrote: Bữa nào thầy làm spine wine xong, thử cánh gà xem sẽ thích.
Cơm thầy hơi khô, trò đãi thầy tô phơ phương xa nhé Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trời lạnh có món nước ăn là thích nhất dù ăn ngó cũng vui Lol Cám ơn trò.

Mua hết gia vị theo cô Vee bày rồi chứ nhưng còn làm biếng chưa làm. Bữa nào làm xong mang ra khoe bếp trưởng Vee rồi cám ơn luôn thể.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply