Kc 3pt spread ...betting?
#31
(2021-01-25, 08:21 AM)guest1221 Wrote: Thua thằng GB sạch túi , nhu*ng go*? lại và thắng KC ...  may mà có KC đo*`i còn dễ thuo*ng  Clap

Becuoi Becuoi

Then lái xe 4 tiếng đi cà vè để bet fame này ... giờbphair lsis 4 tiéng đi lấy $ ...😂😂 ... Brady hiy hiểm hơn Rogers ...

The nới thấy -3 Kc 56 u/O .... just toô scary
Reply
#32
(2021-01-25, 07:37 AM)ThennNow Wrote: Sorry bà con .... Hug

I won $750  Becuoi ....on parlay 0ver 55 and spread ... Becuoi

Let it ride  Kaos-1
Reply
#33
Mình phải công khai chị Then có tài phân tích về môn football.  Admire

Love ya babe. 

Hug :kiss: Thankyou
Reply