PLUG
#31
(2021-01-12, 02:53 PM)ThennNow Wrote: Hồi tháng 11 có người nài nỉ Then mý plug at $25 .. i said no ...  now $64!

and climbing!

800 shares at $53’lol Becuoi

có ngày mất cha cái quần ...


Tui ít khi vào đây lám, co lẻ 2-3 nam tui vao có 1 dêm rồi tui sẽ di , nên tui cho lo*`i khuyên nè ... nhung loi tui nói là vàng là bạc, khong nghe tuy , nhung tui nói cho biết tui là 1 nguoi investor mà tren dất mỹ này chi có 1% có thể hon tôi , co lẻ warren buffet năm xua cung ko bằng , có nói wa' ko ??? khong đâu cu*ng, dó la su thật, tai gi tui ngủ ko duoc tui vô dây và tui nói cho biet

Di làm ma chi depend 1 income thi ko dủ, nào la phai lo cho con cái, nao la phai lo cho nguoi thân, nào là phai pay du thu*' hết, 1 tháng SAVE ko duoc nhieu hết .... cho nên phai có 3-4 cái income thi mo*'i có tiền nổi 

Mổi nguoi nó 1 cái mut tiêu, có nguoi thi muon sóng 1 cuoc sóng binh yeu, di lam roi ve có nguoi thi uoc mo lam trieu phú, có nguoi muon lam ty phú ..... moi nguoi moi khác ....  có tin la INCOME tui 1 tháng băng 100 nguoi di làm khong ??? tui ko thi tuy ma cái dó la su thật 

Muon làm giàu la phai INVEST ....  muon lam giàu nhanh thi phai biet 2 thu AGGRESSIVE & DEFENSE 

Aggressive la khi thấy thang nao good ma sure 75% la BET BIG.... defense la thang nao ko SURE thi ko nen choi 


Thí vụ di 

Neu có 200k di ....  chia ra lam 2

100k dó di invest many stocks, hay swing nó 

con 100k dó chia ra lam 4 stocks, moi thang mua 25k 

neu có 800k thi chia ra lam 2

400K la INVEST short term, mua cang nhieu stocks cang tot

400k kia mua 4 thằng  


Vay sao biet mua thang nao ?? cái dó la phai do kinh nghiem minh choi ....

Cân thận vào Tháng 4 den tháng 12, stock market nó se ko di good nhu truoc, nó se bị crash ...ko phai BIG crash , ma nó se di up and down for months den cuoi nam 2021...  neu nghi la BULL MARKET hoai mà se chết den bi thuongggg vao tháng 4


Dọc va suy nghi di, ko can tra loi lai tai gi tui ko có vao nua, 2-3 nam tui show up có 1 lần thôi, va tui cho ý kien tốt nhat de giup bác dó
Reply