PLUG
#1
Hồi tháng 11 có người nài nỉ Then mý plug at $25 .. i said no ...  now $64!

and climbing!

800 shares at $53’lol Becuoi

có ngày mất cha cái quần ...
[-] The following 1 user Likes ThennNow's post:
  • SugarBabe
Reply
#2
mai thức dạy GOVX NHẢY $10  Becuoi
Reply
#3
bought EAT at $21 bêfore .. steadily growing .... để giờ đựic bunch $$ Becuoi thsm $1, $2 đồng lẻ
..... got 100 shares at 61  Becuoi khùng ....
Reply
#4
Hello girlfriend  Hello Becuoi

Plug?
Reply
#5
(2021-01-12, 03:07 PM)Saolấplánh Wrote: Hello girlfriend  Hello Becuoi

Plug?

aww .. bị MRNA jacked up! Becuoi ...

Hug :kiss: Hug  Dear

PLUG stock
Reply
#6
(2021-01-12, 03:09 PM)ThennNow Wrote: aww .. bị MRNA jacked up! Becuoi ...

Hug :kiss: Hug  Dear

Hiểu được cái cảm giác đó mà.  Hug

Sức khỏe hơn $
Reply
#7
(2021-01-12, 02:53 PM)ThennNow Wrote: Hồi tháng 11 có người nài nỉ Then mý plug at $25 .. i said no ...  now $64!

and climbing!

800 shares at $53’lol Becuoi

có ngày mất cha cái quần ...

Hmm..... Mất qwần .... thì mặc váy...... chỉ hy vọng là không bị mất luôn cái qwần trong..... mà mất luôn cái ở trong thì .... thì ..... thì chắc phải bận tả...... Hahahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...

Ps... Còn không thì mượn ai đại cái cái quần đùi, quần tà lỏng mà bận tạm vào.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#8
(2021-01-12, 03:10 PM)Saolấplánh Wrote: Hiểu được cái cảm giác đó mà.  Hug

Sức khỏe hơn $

$60k in a month đó Cu! xém tí nhảy làu luôn, mai mà $60k là gain cua Then, chưa thăm vô my ơwn $ .. Becuoi
Reply
#9
(2021-01-12, 03:14 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Mất qwần ....  thì mặc váy......   chỉ hy vọng là không bị mất luôn cái qwần trong.....    mà mất luôn cái ở trong thì .... thì .....  thì chắc phải bận tả......   Hahahahahahahahahahaha....     Until then ....   Good Luck...

Ps...  Còn không thì mượn ai đại cái cái quần đùi, quần tà lỏng mà bận tạm vào....    LOL-4  LOL-4

Hello  Anh NR!


mông là vậy  Becuoi
Reply
#10
(2021-01-12, 03:14 PM)ThennNow Wrote: $60k in a month đó Cu! xém tí nhảy làu luôn, Then gain chưa thăm vô my ơwn $ .. Becuoi

Chúc gf nhiều may mắn trong năm mới.  Kaos-1
Reply
#11
(2021-01-12, 03:16 PM)ThennNow Wrote: Hello  Anh NR!


mông là vậy  Becuoi

Mông= Butt  Becuoi
Reply
#12
Becuoi Becuoi

no moẻ vaccine stocks! well ... bought pfizer after mrna ... phải đợi hai tuân mớu nreak even and sold  Becuoi
[-] The following 1 user Likes ThennNow's post:
  • Saolấplánh
Reply
#13
Hy vọng đừng thua lổ vốn là hay rồi.
Reply
#14
(2021-01-12, 03:19 PM)Saolấplánh Wrote: Mông= Butt  Becuoi

Hmm.... Thêm cái cổ (cổ phần) vào nữa ..... Thành Mông Cổ..... dịch ra là butt neck...... Rollin Rollin ... Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#15
(2021-01-12, 03:34 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thêm cái cổ (cổ phần) vào nữa .....   Thành Mông Cổ.....   dịch ra là butt neck......   Rollin  Rollin ...   Until then....  Good Luck....

Butt Plug Neck

Admire
Reply