Chỉ mình ên thôi...


See-through me in you
Reply
(2022-05-16, 02:50 PM)Tiểu Tà Wrote: Cám ơn anh Hai.  Nếu em nói em khoẻ thì là em nói láo.  Giờ này mắt em nó mờ mờ nhìn đâu cũng không rõ hết anh 2.  Hình anh Hai chụp, hihi, em biết anh Hai ở chỗ nào rồi.  We used to go there very often when we were young.

Anh hai cầu nguyện với Đức Mẹ cho mắt em Tà thấy rõ ràng hơn nghen.  
[Image: ED769264-FEA8-459-D-A660-81-EA8-D58531-E.jpg]

Vậy đoán anh hai ở đâu hôm qua nè.  Hì hì…hì hì.  
[Image: C4-F259-C2-3694-437-F-80-AE-CF93-A61715-F2.jpg]Reply
(2022-05-18, 10:57 AM)Hai hòn Wrote: Anh hai cầu nguyện với Đức Mẹ cho mắt em Tà thấy rõ ràng hơn nghen.  
[Image: ED769264-FEA8-459-D-A660-81-EA8-D58531-E.jpg]

Vậy đoán anh hai ở đâu hôm qua nè.  Hì hì…hì hì.  
[Image: C4-F259-C2-3694-437-F-80-AE-CF93-A61715-F2.jpg]Cám ơn anh Hai.  Em biết.  Chỉ mới vài tháng trước, em có đến thăm.  My mom came here almost every Saturday when she was alive.
See-through me in you
[-] The following 1 user Likes Tiểu Tà's post:
  • Hai hòn
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply