Chỉ mình ên thôi...


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply


See-through me in you
[-] The following 1 user Likes Tiểu Tà's post:
  • anattā
Reply


See-through me in you
Reply
(2022-05-03, 10:02 AM)Tiểu Tà Wrote:



Lời nhạc hay; thanks bạn Tiểu Tà.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-05-06, 02:41 PM)anattā Wrote: Lời nhạc hay; thanks bạn Tiểu Tà.

Musical-note_1f3b5

Hihi, không có chi anh Anatta.  Có người thĩnh thoãng nghe và có chung 1 chút cảm nhân là đủ vui rồi.
See-through me in you
Reply


See-through me in you
Reply