ĐỌC & SUY GẪM PHÚC ÂM
#1
ĐỌC & SUY GẪM PHÚC ÂM

Quote:"NẾU TA NHỜ NGÓN TAY THIÊN CHÚA MÀ TRỪ QUỶ, ẮT LÀ NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GIỮA CÁC NGƯƠI RỒI".

BÀI ĐỌC I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2

" Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt  " .

Trích sách Tiên tri Giôel.

Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi.

Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Đấng Quyền Năng thực hiện.
Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy.

Đó là lời Chúa.

BÀI TIN MỪNG: Lc 11, 15-26

"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

"Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".
Đó là lời Chúa.
___________________________

PHÂN TÍCH & CHIA SẺ:

Làm việc gì con người cũng phải chuẩn bị thì mới có thành công được; nếu không chịu chuẩn bị, thất bại chắc chắn sẽ xảy ra. Việc càng lớn đòi hỏi con người càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Đức Kitô luôn khuyên bảo các môn đệ phải biết tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Chúa đến lần thứ hai.
Các Bài Đọc hôm nay dạy mọi người phải luôn biết chuẩn bị.

TRONG BÀI ĐỌC I Trích sách Tiên tri Giôel, tiên-tri Giôel kêu gọi toàn thể con cái Israel, từ tư tế đến dân chúng, phải rúc tù và, long trọng tuyên bố Mùa Chay thánh để chuẩn bị đón Ngày mà Đấng Thiên Sai sẽ đến.

Tiên tri Giôel loan báo cho biết Ngày của Thiên Chúa sắp đến và kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ấy.

Lý do tại sao phải chuẩn bị cho ngày ấy?

Vì Ngày của Thiên Chúa đến là Ngày đáng sợ: Tiên tri Giôel cho biết: "Ôi, ngày đáng sợ thay! Ngày của Đức Chúa quả đã gần kề! Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng... Run lên đi, mọi cư dân trong xứ, vì Ngày của Đức Chúa sắp đến rồi, Ngày ấy đã kề bên. Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen”. Do đó, con cái Israel phải chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cho ngày ấy.

Vậy phải chuẩn bị thế nào cho ngày kinh hoàng đó?

- ĐỐI VỚI CÁC TƯ TẾ:
Tiên tri Giôel truyền lệnh của Thiên Chúa: "Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc! Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ! Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm, hỡi những người phục vụ Thiên Chúa".

- CÒN ĐỐI VỚI DÂN CHÚNG:
Tiên tri kêu gọi các tư tế hãy thi hành nhiệm vụ của mình bằng việc: "Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại Nhà Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Hãy kêu lên Đức Chúa."

Tóm lại để chuẩn bị cho ngày của Đức Chúa đến, mọi thành phần Dân Chúa phải lo ăn chay, hãm mình, và cầu nguyện. Đó là những việc cần làm ngay!

TRONG BÀI TIN MỪNG theo thánh Luca, vì không chịu chuẩn bị nên một số người chẳng những không nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài trục xuất một quỉ câm, lại còn mạ lỵ Ngài "dùng quyền năng của quỉ vương Beelzebul mà trừ quỉ."
Chúa Giêsu cũng cảnh cáo các môn đệ phải luôn biết chuẩn bị tâm hồn cho có Chúa; nếu không, quỉ thần sẽ kéo đến ngày càng nhiều và tình trạng tâm hồn sẽ ngày càng bi đát hơn.

ĐI VÀO BÀI TIN MỪNG:

“Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống”.
“Khi ấy”.
Thánh sử Luca không tường thuật phép lạ Chúa Giêsu chữa cho một người bị quỷ câm ám như thế nào.

Luca chỉ viết một câu duy nhất: “Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên” (Lc 11, 14). Có lẽ Luca muốn dành hết bài Tin mừng cho cuộc tranh luận giữa một số lãnh đạo Do Thái giáo với Chúa Giêsu về quyền năng trừ quỷ của Ngài.

Như vậy, sau khi Đức Giêsu chữa người quỷ ám, đám đông chứng kiến sự kiện này chia làm 03 nhóm rõ rệt:

+ Phần đông dân chúng: tỏ thái độ ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một sự kiện vượt quá sự hiểu biết, họ vô cùng thán phục.

+ Một số người lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Bê-en-dê-bun là một vị thần xứ Canaan, dân vùng này coi nó như Satan, tức chúa quỷ. Đây là thái độ rất nguy hiểm, bộc lộ sự ghen tức với Đức Giêsu vì họ đã xuyên tạc trắng trợn quyền năng của Thiên Chúa, và mặc nhiên họ cũng coi Ngài là quỷ, nên mới trừ được quỷ. Bởi thế, Đức Giêsu sẽ chú trọng nhóm người này trong Tin mừng hôm nay.

+ Thành phần còn lại chưa tin hẳn vào Đức Giêsu, họ còn nghi ngờ về quyền năng của Ngài, mặc dù họ không nghĩ Đức Giêsu dùng thế quỷ để trừ quỷ, nhưng họ muốn thử Ngài bằng cách xin thêm một dấu lạ.

“ÔNG TA NHỜ TƯỚNG QUỶ BÊELGIÊBÚT MÀ TRỪ QUỶ:

Đứng trước những phép lạ tốt lành Chúa Giê-su thực hiện, một số người Do Thái “độc miệng” gán ghép Chúa “dựa thế quỉ vương Bê-en-dê-bun” để trừ “quỷ con”.

Đây là một lời tố cáo của những người ghen tị, khi thấy mình không làm được những gì người khác làm; họ tìm bất cứ một lý do nào, cho dù là vô lý, để giảm giá trị hành động tốt đẹp của người khác.

Truyền thống Do-thái từ thời Solomon tin họ có thể xua đuổi quỉ bằng cách đốt hoa cỏ và các cơ quan súc vật. Khói hương bay lên sẽ làm quỉ xuất khỏi người bị ám. Một trường hợp dẫn chứng trong sách Tôbia, là khi sứ thần Raphael bảo Tobia đốt tim và gan cá để đuổi quỉ ra khỏi Sarah trong đêm tân hôn của hai người (Tob 8:2-3).

THỰC TẠI VỀ MA QUỶ: CHIẾN THUẬT CÁM DỖ CON NGƯỜI

“Nhiều người ngày nay không còn tin vào ma quỷ. Tội lỗi được biện minh bằng sự yếu đuối và thiếu tự do nơi con người. Quỷ ám được giải thích như những chuyện thần thoại mà Khoa Tâm lý chiều sâu tìm cách giải thích. Những cám dỗ chỉ còn là sản phẩm của óc tưởng tượng.
Chiến thuật của ma quỷ trong thế giới xem ra không phải là sự đe dọa con người bằng những ám hại, mà chính là thuyết phục con người tin rằng NÓ KHÔNG CÓ MẶT TRÊN TRẦN GIAN NÀY”.

Chính vì thuyết phục con người tin rằng: Ma quỷ không có thật mà chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên con người đã rơi vào một cạm bẫy rất nguy hiểm, đó là gạt Thiên Chúa sang một bên và chỉ cần dùng nỗ lực cá nhân, dùng ý chí của mình để nên trọn lành. Chính vì thế con người đã bị ngã quỵ trước sự kiêu căng của mình.

Kitô hữu phải luôn xác tín rằng: Khi còn sống trên trần gian này, con người luôn phải đối diện và chống trọi với 3 thực tại: MA QUỶ - THẾ GIAN – XÁC THỊT. Mà những cám dỗ của ma quỷ luôn ở vị trí đầu tiên. Như vậy Kitô hữu luôn xác tín rằng: Ma quỷ là một thực tại luôn vây quanh con người để tách họ ra khỏi Tình yêu Thiên Chúa.

“Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”.

NẾU TA NHỜ NGÓN TAY THIÊN CHÚA MÀ TRỪ QUỶ, ẮT LÀ NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GIỮA CÁC NGƯƠI RỒI

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau”

Đối lại với lời xuyên tạc hiểm độc của những người ghen ghét!, Chúa Giê-su cho thấy không có gì phải làm ầm ĩ. Một cách bình thản, Ngài đưa ra những lập luận lành mạnh và vững chắc để bẻ gãy những lời lẽ nguỵ biện kia: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn… Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?”

Nhưng ở đây, phản bác những lời xuyên tạc đó chưa phải là mối bận tâm lớn nhất của Chúa Giêsu; trọng tâm duy nhất của Ngài đó là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”

Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy khuyết điểm này với những lời như sau: "Vương quốc nào chia rẽ thì sẽ bị tan rã. Giờ đây, nếu Satan cũng chia rẽ thì làm sao chúng đứng vững được". Giải thích duy nhất đúng là qua dấu lạ đó mà nhìn nhận Ðấng thực hiện dấu lạ có quyền năng trên quỷ dữ và như thế là Nước Thiên Chúa và hành động giải phóng của Ngài đã đến giữa con người trước mặt họ.

Chúa Giêsu thách thức họ: “Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi.

CON CÁI CÁC NGƯƠI NHỜ AI MÀ TRỪ?

Chúa Giêsu cảnh cáo cho họ biết rằng: Nếu họ chối bỏ quyền năng Thiên Chúa, thì không những họ và cả con cháu của họ sẽ bị gạt ra ngoài Nước Trời và lúc ấy tất cả sẽ sống trong sự khống chế của ma quỷ, sống trong quyền lực tối tăm. Giống như ông bà Nguyên tổ ngay từ buổi ban đầu đã chống lại Thiên Chúa. Hậu quả là lôi kéo cả nhân loại vào vòng tội lỗi và sự chết. Thì ngày nay chính con cháu họ sẽ đứng lên xét xử họ vì thái độ chống đối và ghen ghét này của họ.

“"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.”

Đức Giêsu còn nhấn mạnh thêm bằng một hình ảnh.
Khi Ngài chưa thực hiện Công trình Cứu chuộc, thế gian nằm trong sự thống trị của Satan. Chúng chế ngự con người và giữ người ta chặt chẽ bằng quyền lực của chúng, không ai có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc với chúng. Đức Giêsu đã ví Satan và đồng bọn như “một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn”, lâu đài ở đây chính là con người.

Nhưng khi Đức Giêsu xuống thế thực hiện Công trình Cúu chuộc, Nước Thiên Chúa đã xuất hiện, mọi sự bắt đầu thay đổi. Ngài có quyền trên Satan, mạnh hơn Satan và Ngài sẽ giành lấy con người khỏi sự thống trị của chúng. Chính vì thế Đức Giêsu nói: “nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.” Minh chứng cho điều này qua những lần Đức Giêsu trục xuất quỷ ra khỏi người bị ám. Cụ thể trong ngày hôm nay, Ngài đã trục xuất quỷ câm và người bị quỷ ám đã nói được.

AI KHÔNG THUẬN VỚI TA LÀ NGHỊCH CÙNG TA.

Chúa Giêsu muốn nói với mọi người rằng, từ bây giờ tất cả sẽ bắt đầu ở trong cuộc chiến, cuộc chiến chống lại Satan, chống lại điều ác. Không ai được đứng ngoài cuộc chiến đó, có nghĩa là từ nay không ai được cho phép mình sống trung lập.

Hoặc là theo Đức Giêsu, theo Thiên Chúa hoặc là theo Satan. Ngay cả những ai sống trung lập, họ đều thuộc về Satan, vì Đức Giêsu đã nói: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi”. Người sống trung lập, là người không theo Đức Giêsu và cũng không theo Satan, cũng sẽ rớt vào trường hợp “Ai không đi với tôi”. Câu này phản ảnh đúng thực tế, vì không ai có thể sống trung lập được, sống trung lập, cũng đồng nghĩa theo Satan.


VÀ AI KHÔNG THU GÓP VỚI TA LÀ PHÂN TÁN

Chúa Giêsu muốn nói với những người đang tìm cách bôi nhọ vu khống, Ngài muốn mời gọi họ cùng với Ngài để làm cho chân lý, sự thật được ngự đến. Đó là cách cùng với Ngài thu góp nhân loại về một mối, tức cộng tác với Ngài đưa con người về với Thiên Chúa. Đây là lời mời gọi đầy vinh dự mà họ nên trân trọng đón nhận. Bằng không, họ đang phá hỏng chương trình của Thiên Chúa, làm cho con người phân tán, cuối cùng đi vào vòng kềm tỏa của Satan.

Ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta cùng với Ngài làm cho Danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời, đó là lời Kinh Lạy Cha Ngài mới dạy cho các môn đệ và cho chính chúng ta.

“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”

'TA SẼ TRỞ LẠI NHÀ TA, NƠI TA ĐÃ RA ĐI"

Đời sống con người luôn là cuộc chiến, đó là chuỗi ngã gục và đứng lên, chuỗi thất bại và thành công. Khi chúng ta phạm tội, ta đã để cho Satan chế ngự, chúng tru khú trong người của ta. Nhưng khi nhận ra lỗi lầm của mình, ta làm hòa với Chúa qua Bí tích Hòa giải, có nghĩa ta đã trục xuất ma quỷ ra khỏi con người mình, tâm hồn ta thật thanh thản và hạnh phúc.

Khi ma quỷ bị trục xuất, chúng sẽ đi đâu? Chúng sẽ rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Nhưng chắc chắn đó không phải là chỗ của chúng. Vì có bao giờ chúng lại đi cám dỗ cỏ cây, hoa lá, sông núi,... đó là những vật vô tri vô giác mà Đức Giêsu đã ví là nơi khô cháy. Hoặc chúng không đi tìm con chó, con mèo, gà, vịt,... vì đó là những sinh vật không có linh hồn. Cám dỗ những thứ ấy thì được ích gì.

Đối tượng của chúng là con người, chúng sẽ về lại đúng người mà chúng bị trục xuất, vì đó mới là nhà của chúng do Satan phân công. Nếu mỗi người được Thiên Chúa phân công cho một Thiên Thần Bản mệnh gìn giữ, thì Satan cũng phân công cho tên quỷ nào đó tấn công vào người đó. Chính vì thế Đức Giêsu mới nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”.

BẤY GIỜ NÓ ĐI RỦ BẢY TÀ THẦN KHÁC HUNG ÁC HƠN NÓ, CHÚNG VÀO CƯ NGỤ Ở ĐÓ VÀ TÌNH TRẠNG SAU CÙNG CỦA NGƯỜI ẤY TRỞ NÊN TỆ HẠI HƠN TRƯỚC

Một người mới giao hòa với Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải, tâm hồn họ được ví căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ. Khi ma quỷ trở lại với người này, chúng biết rằng khó tấn công được họ, vì lúc này họ đang sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa và đang có một quyết tâm mạnh mẽ, Thiên thần Bản mệnh đang ở với họ. Ma quỷ sẽ đi kéo thêm đồng bọn, vì sức mạnh cám dỗ bây giờ phải mạnh gấp bội so với trường hợp người ấy đang sống trong tội. Khi người ta đang sống trong tội, ma quỷ sẽ thành thơi hơn vì nó đã trói được người đó rồi, không còn gì phải lo lắng.

Ở đây Kinh thánh nói rõ, nó đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó. Tại sao là con số bảy? Xin thưa: Điều này tương ứng với 07 Mối tội đầu, như vậy nó sẽ tấn công vào toàn bộ dục vọng của họ.

Vấn đề đặt ra ở đây: Nếu ai đó đã hòa giải với Chúa, họ có quyết tâm đứng dậy không? Nếu họ có một quyết tâm mạnh mẽ thì cho dù có kéo thêm đồng bọn, ma quỷ cũng khó cám dỗ được họ, vì đã có Chúa gìn giữ, như Thánh Phaolô nói: “Ơn Ta luôn đủ cho con”.

Nhưng ngược lại, nếu họ không có sự quyết tâm, ma quỷ sẽ tấn công và chiếm lại được. Tình trạng của họ bây giờ sẽ như thế nào? Như Đức Giêsu nói: “Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”.

Amen.

Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 1 user Likes Riêng Một Góc Trời's post:
  • YeuAnhDaiKho
Reply
#2
Quote:Đời sống con người luôn là cuộc chiến, đó là chuỗi ngã gục và đứng lên, chuỗi thất bại và thành công. Khi chúng ta phạm tội, ta đã để cho Satan chế ngự, chúng tru khú trong người của ta. Nhưng khi nhận ra lỗi lầm của mình, ta làm hòa với Chúa qua Bí tích Hòa giải, có nghĩa ta đã trục xuất ma quỷ ra khỏi con người mình, tâm hồn ta thật thanh thản và hạnh phúc.

Nhật Ký Tâm Hồn

June 03, 2020

THẾ GIỚI CON NGƯỜI NGÀY CÀNG GIA TĂNG TỘI ÁC...
CƠN ĐẠI DỊCH WUHAN VIRUS LÀ THỜI ĐIỂM THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG THỨC TỈNH CON NGƯỜI NHÂN LOẠI HÃY MAU ĂN NĂN SÁM HỐI  Wink 


Quote:BÀI ĐỌC I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2

" Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt  " .

Trích sách Tiên tri Giôel.

Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi.

Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Đấng Quyền Năng thực hiện.
Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy.

Đó là lời Chúa.

Chúa vẫn xót thương, trong thời gian đại dịch này, vẫn ban cho con cơ hội được gặp linh mục giải tội, giao hòa với Chúa. Tâm hồn con được hân hoan, bình an, hạnh phúc vui sướng trong ơn thánh thứ tha của Chúa.

Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, lạy thánh thiên thần bản mệnh, xin đốt ngọn lửa tình yêu Chúa cháy bỏng trong tim con, giúp con biết dùng thời gian của đại dịch này, mà luôn tìm hiểu, học hỏi, guy gẫm Lời Kinh Thánh Chúa dạy mỗi ngày, để nhận được ơn soi sáng từ Chúa Thánh Thần, từ những Sứ Điệp Tình Yêu Thánh Holy Love Messages http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=522 của Chúa, hướng dẫn, dạy dỗ con luôn bám chặt vào Chân Lý Sự Thật, vào các Tín Điều Cột Trụ Truyền Thống của Giáo Hội mà Chúa Giê-su đã thiết lập, và Mười Điều Răn của Chúa đã truyền dạy cho ông thánh Mai-sen và dân Chúa từ ngàn xưa.

Xin giữ gìn con thoát khỏi những cám dỗ xấu xa của mạng Internet, thoát khỏi những cám dỗ của 7 tên quỷ* tay sai của quỷ Satan, được nó sai khiến để luôn tấn công con  -  để con biết dùng thời gian quý báu Chúa hãy còn ban cho, từng ngày, từng giờ, từng khắc, làm những việc tốt sáng danh Chúa. 

Amen!

Heavy-black-heart4 Innocent

[Image: Guardian_Angel_Prayer-e.jpg]

--------------------------------------------------------------------------------
7 tên quỷ* tay sai của quỷ Satan

Quỷ Satan và những bí ẩn khiến bạn rùng mình
https://soha.vn/kham-pha/quy-satan-va-nh...024449.htm

7 Con Quỷ Trong Kinh Thánh Tượng Trưng Cho 7 Đại Tội Của Con Người

Lucifer - tội đồ kiêu ngạo (superbia - pride)
Mammon - tội đồ tham lam (avaritia - greed)
Asmodeus - tội đồ dâm dục (luxuria - lust)
Behemoth - tội đồ nóng giận (ira - wrath)
Beelzebub - tội đồ tham ăn (gula - gluttony)
Leviathan - tội đồ đố kị (invidia - envy)
Belphegor - tội đồ lười biếng (acedia - sloth).

https://meohaycuocsong.com/7-con-quy-tro...7-dai-toi/
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#3
Sứ Điệp Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ - Holy Love Messages

Quote:Ngày 18 tháng 5 năm 2020

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy một Ngọn Lửa Lớn mà tôi đã biết đến như là Trái Tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

Hỡi các con, ân sủng là nguồn cảm hứng của Chúa Thánh Thần lôi kéo các con vào sự cầu nguyện. Và đây là quyết định của mỗi người các con nhằm thúc đẩy mạnh mẽ cho các việc tốt lành được nảy sinh. 

Ân sủng sẽ luôn bao bọc tâm hồn các con, làm cho trái tim của các con luôn luôn tìm kiếm, ao ước, khát khao được hưởng hạnh phúc đời đời với Cha trên Thiên Đàng.

Ân sủng sẽ hé lộ cho các con nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác và không hề phán xét.

Chiếc áo của ân sủng được ban cho này, khoác lên cho tâm hồn các con những thánh ân, thánh ân này sẽ ngăn cản điều ác, và có ảnh hưởng đến người khác để lôi cuốn, khuyến khích họ đi theo con đường thánh thiện của bản thân.


Mỗi hành động tốt lành, thánh thiện thì được cảm hứng, và nảy sinh ra từ ân sủng.

Cảm hứng nhỏ nhất của ân sủng xuất phát từ Tình Yêu Thánh có thể phát triển thành vô số các việc lành to lớn, và giúp hoán cải, làm thay đổi nhiều tâm hồn khác.

Do đó, các con cần phải hiểu, và nhận ra rằng những gì trong trái tim tâm hồn của các con đều có ảnh hưởng tới thế giới xung quanh các con.

Vậy, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan để làm theo những việc tốt lành từ cảm hứng của ân sủng được ban cho.

Hãy đọc và suy gẫm Thư gửi Tín Hữu Êphêxô – Chương 2: 4-10

 (4) Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, (5) nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Ðức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! (6) Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Kitô Giêsu trên cõi trời.

(7) Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. (8) Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; (9) cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. (10) Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Ðức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

+ Các câu thánh thư được Đức Chúa Cha yêu cầu đọc. (Xin lưu ý: tất cả các câu, đoạn Kinh Thánh được ban cho từ Thiên Đàng đề cập đến Kinh thánh được sử dụng bởi người thụ nhân/ người sứ giả nhận được các Sứ Điệp này* Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

Heavy-black-heart4 Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#4
Từ nhỏ, tôi đã được nghe mẹ kể một câu chuyện có thật, mà chính mắt mẹ tôi đã được chứng kiến về một người thân trong họ hàng đã bị chết khi còn trẻ. Cậu ấy đã hiện về cho biết là mình đang bị giam trong Lửa Luyện Ngục, và yêu cầu người nhà hãy xin Lễ cầu nguyện, để đền tội cậu ta đã vô tình phạm phải khi còn sống.

Gia đình đã nghe theo, vào nhà thờ xứ xin Lễ cho cậu, sau một thời gian, cậu đã hiện về cảm ơn gia đình, và báo cho biết cậu sắp được lên Thiên Đàng, nhờ những thánh lễ, và những lời kinh mà gia đình, cha xứ cầu nguyện để đền tội cho cậu.


Vậy thì Hỏa Ngục, Luyện Ngục và Thiên Đàng có thật không?  Wink Innocent

Quote:Thông Điệp 13: HỎA NGỤC
Guatemala ngày 11 tháng 8 năm 1989                                                                           THÔNG ÐIỆP SỐ 13
NGÀY ÐẾN TẠ
 
THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE

       Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
       Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.
 
       Các con yêu dấu, Cha lại đến để nói với các con, như Chúa và Mẹ đã và đang làm trong những tháng qua.  Ðức Mẹ và Cha luôn luôn đến để giảng dạy cho các con, để dạy dỗ cho các con, để sự nhầm lầm lớn lao đang hiển trị trên thế giới không đụng chạm tới các con được. Bóng tối thật lớn lao, Các con thân mến, và nó đang thấm nhuần vào linh hồn của con cái Cha, và vì thế nhiều người tự kết án mình.
 
       Ðức Mẹ và Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con biết sự thật, để các con sẽ không bị nhầm lẫn. Và đề tài Cha nói ngày hôm nay là một đề tài quan trọng nhất, một đề tài mà nhiều người không muốn nghe, bởi vì nó làm cho họ sợ. Và họ không muốn nghe về đề tài đó, đề tài thật quan trọng cho ơn cứu rỗi các linh hồn.

       Các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về HỎA NGỤC. Nhiều người không muốn tin rằng có Hỏa Ngục, có thiên Ðàng, và  có Luyện Ngục. Họ không muốn hiểu biết, họ không muốn lãnh hội. Và khi họ từ  chối không chấp nhận có ba nơi chốn này hiện hữu, họ đã khước từ sự thật.

       Vâng, các con thân mến, có Thiên Ðàng, nhưng cũng có Luyện Ngục, và Hỏa Ngục.

Nhiều con cái Cha không muốn biết gì về Hỏa Ngục, bởi vì các con không tin rằng sau khi sống một đời sống tội lỗi, cuối cùng họ sẽ xuống Hỏa Ngục. Vâng, nhiều người từ chối việc có Hỏa Ngục, bởi vì họ không muốn nghe về nó. Và bây giờ các con đang nói rằng Hỏa Ngục là những đau khổ mà một người chịu đựng trên trái đất, và điều này không đúng. Không, điều đó không đúng, bởi vì Hỏa Ngục được dựng nên cho những ngưòi tội nhân không ăn năn, những tội nhân không sám hối tội lỗi của mình. Và nếu họ chết trong tình trạng tội trọng, họ sẽ phải xuống Hỏa Ngục.

 
      Vâng, các con thân mến, nhiều người không muốn tin điều đó, ngay cả các con cái của Cha, và chúng nói rằng: “Chúa không trừng phạt đâu, vì Ngài rất nhân hậu, Ngài là Ðấng tốt lành vĩnh viễn.” Vâng, Ngài là Ðấng Tốt Lành nhưng cũng công minh và khôn ngoan. Vì thế mà họ không nên rơi vào lỗi lầm khi tin rằng, bởi vì Chúa tốt lành nên Ngài không trừng phạt. Hãy nhìn xem, Ngài không tha thứ cho những tác phẩm tuyệt vời của Ngài, là các Thiên Thần, và Ngài kết án họ phải chịu đau khổ, và họ là những người đầu tiên đi xuống Hỏa Ngục, và nhiều người bây giờ biết đến như Ma Quỷ và những Thiên Thần Sa Ngã. Và từ lúc đó, chúng truyền bá sự sai lầm giữa con cái Cha, bởi vì sự thù hận của chúng quá lớn, và cám dỗ các con phạm tội, để các con không được lên Thiên Ðàng. Nhiều người vâng lời chúng. Nhiều người không nhận thức rằng, với một tội và một tội nữa, nếu họ không xưng tội, nếu họ không ăn năn, và chết trong tình trạng đó, phần thưởng của họ là Hỏa Ngục.
 
       Vâng, các con thân mến, Hỏa Ngục là nơi cư ngụ của tất cả sự đau khổ, tất cả sự đau đớn, và tất cả sự thống khổ, và Thiên Ðàng là hạnh phúc, bình an, ánh sáng, niềm vui và tình yêu. Hỏa Ngục, ngược lại, là bóng tối, là hối tiếc, là đau đớn, là đau khổ, là hận thù. Những tội nhân không muốn ăn năn tội lỗi và khi chết đi sẽ hiểu rằng, khi họ chết, rằng nỗi đau đớn ghê gớm nhất là vì anh ta khinh chê niềm hạnh phúc được ban cho anh ta khi Cha chịu chết trên Thánh giá. Nỗi đau đớn ghê gớm nhất là khi anh ta hiểu rằng anh ta đã khinh chê Máu Cha, anh ta đã coi khinh những đau khổ của Cha trên Thập Giá. Và anh ta sẽ chịu hình nỗi đau này đời đời, nỗi đau vì mất đi hạnh phúc vĩnh cữu, hạnh phúc Thiên Ðàng. Và không chỉ là những nỗi đau đó, vì còn có lửa, ngọn lửa thiêu đốt anh ta trong buồn phiền và thống khổ, và trong nỗi đau cùng cực, bởi vì lửa Hỏa Ngục là ngọn lửa không chết, không ngừng, và tra tấn, tra tấn linh hồn.
 
       Nhiều người nói rằng lửa này tượng trưng, và không hiện hữu. Nhưng không, nó hiện hữu, các con thân mến. Ngọn lửa này có thật. Nó không giống như lửa trên trái đất, bởi vì lửa trên trái đất thiêu rụi, lửa ngừng cháy, nhưng lửa ở Hỏa Ngục không bao giờ ngưng. Và nó đốt cháy và tra tấn những linh hồn đời đời. Và không chỉ có thế, nó còn thấu suốt trong linh hồn, nó thấu suốt, và tất cả những cảm giác đau đớn vì ngọn lửa này: mắt, mũi, tai, xúc giác tất cả các cảm giác đều cảm nhận nó, bởi vì ngọn lửa này sâu thẳm trong linh hồn, và nó ở lại đó, làm cho người tội nhân không ăn năn đau khổ, ngọn lửa đốt cháy, âm ỉ và không bao giờ ngừng, bởi vì anh ta gánh chịu cuộc tra tấn này vĩnh viễn.
 
Vì thế Cha đến để giảng dạy cho các con, để khi biết được  những điều này, các con thân mến, các con sẽ không sa ngã vào tội lỗi. Nhưng nếu các con phạm tội, hãy đi xưng tội, bởi vì Hỏa Ngục đang chờ đón những ai không ăn năn.
 
       Trong Hỏa Ngục, các con thân mến, kẻ tra tấn là ma quỷ, và chúng làm cho linh hồn phải đau khổ đời đời.

       Các con biết rằng trái đất là nơi thử thách, để các con đạt đến Thiên Ðàng hay Hỏa Ngục. Ðiều này các con biết. Các con biết như vậy, nhưng người ta không muốn hiểu, người ta không muốn tin. Và người ta nói rằng nó không phải như vậy, đó là sản phẩm của những người điên khùng không muốn hưởng thụ, không muốn phạm tội, và họ nghĩ ra những chuyện như thế, các con thân mến. Vì thế mà Cha đến để dạy dỗ cho các con, vì thế giới đang phạm tội triền miên. Và cuối cùng, khi đến ngày chết, và các con đang phạm tội, các con sẽ không làm gì được nữa. Và vì thế mà Cha mời gọi các con.
 
       Hãy nhìn xem, linh hồn của các con sẽ đau khổ đời đời, hay hạnh phúc đời đời, là tùy thuộc vào những việc làm tốt trong quãng đời ngắn ngủi trên trần thế. Nhiều người, chỉ vì một vài thú vui dơn giản, đã để cho linh hồn cứng lòng trong tội. Và họ không muốn thay đổi, bởi vì họ không muốn dau khổ, bởi vì họ không muốn ăn năn, họ không muốn. Họ muốn hạnh phúc và vui, niềm hạnh phúc chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Và vì một thoáng hạnh phúc đó mà sau này họ phải đời đời hối tiếc, thống khổ và đau đớn. Và ở đó, họ sẽ không thể sám hối, họ sẽ không thể làm gì được.
 
       Vì thế, các con thân mến,  hôm nay Cha đến để nói với các con điều này, các con phải thay đổi đời sống, các con phải có được ơn sủng, bởi vì nhiều người không muốn nghe lời Cha, nhiều người cười cợt với những thông điệp của Cha và của Ðức Mẹ. Họ cười với tất cả những điều này, và với Giáo Lý của Cha. Và họ nói rằng bây giờ Chúa không phạt, Chúa không muốn đau khổ, Chúa không muốn nuối tiếc, bởi vì Ngài là Tình Yêu. Vâng, các con thân mến, Cha là Tình Yêu nhưng cha cũng chính trực và khôn ngoan. Và vì thế, các con thân mến, tất cả những ai nói rằng Chúa không phạt là sai lầm, bởi vì những kẻ đầu tiên Chúa Cha Hằng Hữu đã phạt là các Thiên Thần. Và Ngài đã không tha thứ cho họ, và họ chịu án phạt đời đời, và với họ là những ai từ khước Máu mà Cha đã đổ ra trên Thập Giá.
 
       Hãy lắng nghe cho rõ, các con thân mến. Vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con: để giúp cho tất cả những ai đang ở trong sai lầm hãy từ bỏ sự sai lầm của mình, bởi vì hình phạt lớn lao đang đến trên thế giới vì tội lỗi của những người không muốn ăn năn, những người không muốn có được Giáo Lý thật mà Cha đã để lại trong Giáo Hội. Và họ để Giáo Lý của Cha sang một bên để nhường chỗ cho những giáo lý mới ca ngợi thời đại của họ, ca ngợi sự phù hoa, ca ngợi tính kiêu hãnh của họ. Và điều này, các con thân mến, là cạm bẩy của Ma Quỷ.
 
       Bây giờ, các con của Cha đang giảng dạy rằng các con không phải đau khổ, không phải ăn năn, không ăn chay, không hy sinh, bởi  vì Chúa không muốn những điều này, bởi vì Ngài là Tình Yêu, là Hạnh Phúc. Nhưng không, các con thân mến, các con phải yêu mến Thánh Giá, bởi vì Thánh Giá sẽ đem các con lên Thiên Ðàng. Và những ai rút lui khỏi Thánh Giá của Cha, sự Hy Sinh của Cha, sẽ chết. Và nơi chốn anh ta đến sẽ là Hỏa Ngục, bởi vì anh ta đã coi khinh ơn Cứu Chuộc Cha đã ban cho anh ta qua những Hy Sinh trên Thập Giá.

       Vâng, các con thân mến, nhiều người trong các con không muốn tin điều này. Và họ nhạo báng, và họ cười cợt và nói rằng không có Hỏa Ngục, Hỏa Ngục ở đây trên trái đất, và sau khi chết sẽ không còn gì cả. Vì thế họ nói: “Hãy hưởng thụ, hãy ca hát, hãy nhảy múa, vì ngày mai chúng ta sẽ chết, và sau đó sẽ không còn gì cả.” Và điều này, các con thân mến, là không có thật. Sau những thử thách trên trái đất, linh hồn sẽ sống vĩnh viễn. Nhưng nếu anh ta là đứa con tốt lành, anh ta sẽ được lên Thiên Ðàng. Nhưng nếu anh ta là đứa con hư, anh ta sẽ xuống Hỏa Ngục. Và điều này là thật khủng khiếp, các con thân mến, thật là khủng khiếp.
 
       Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con điều này, bởi vì một số người tin Hỏa Ngục, họ tin nó, nhưng họ chỉ tin một phần, và họ nói: “Vì Chúa là Ðấng tốt lành vô biên, ngay cả trong Hỏa Ngục, Ngài cũng vẫn ban ơn an ủi.” Nhưng không , đây là điều dối trá. Những ai xuống Hỏa Ngục sẽ không được an ủi. Các con thân mến, sự an ủi chỉ có ở đây trên trái đất. Ở đây trên trái đất, những linh hồn đau khổ được an ủi, nhưng không có sự an ủi trong Hỏa Ngục. Trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi. Chỉ có đau thương, buồn phiền, cay đắng, tuyệt vọng, và dằn vặt ngày đêm. Không có sự nghĩ ngơi trong những đau khổ nơi Hỏa Ngục.
 
       Cha đã để lại trong sách Khải Huyền, rằng tất cả những ai, trong thời kỳ cuối, tôn thờ Con Thú, điều đó có nghĩa là họ cứng lòng trong tội, và họ đi theo Con Thú, khi hắn tới, và Con Thú đóng ấn cho họ, họ sẽ bị xuống Hỏa Ngục. Và họ sẽ bị đau khổ đời đời. Ðiều này Cha đã nói trong sách Khải Huyền, và nó sẽ được ứng nghiệm, bởi vì nhiều người không muốn hiểu.
 
       Như Cha đã nói với các con, lửa trên trái đất đốt cháy da thịt, nhưng không xuyên thủng linh hồn. Nhưng lửa trong Hỏa Ngục, các con thân mến, xuyên thấu linh hồn. Và sự xuyên thấu linh hồn khiến cho nó bị nhận chìm trong nỗi đau mãnh liệt đời đời không dứt. Và nó sẽ giống như vậy mãi mãi, bởi vì họ sẽ bị lửa thiêu bên ngoài và bên trong linh hồn, và họ sẽ là một phần của ngọn lửa hỏa ngục đó.
 
       Vì thế Cha đã nói trong một số thông điệp rằng ai không ăn năn sẽ giống như củi nuôi lửa Hỏa Ngục. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ chính là ngọn lửa này, họ sẽ có lửa bên trong linh hồn hành hạ không ngơi, không ngơi, cọng thêm với những tra tấn ở đó, và chúng nó là mắt, mũi, tai… bởi vì, thêm vào những hình phạt trong linh hồn, họ sẽ có những hình phạt về thị giác nhìn thấy những điều kinh khủng trước mắt, nghe những âm thanh kinh dị, và ngửi thấy mùi thối đời đời kiếp kiếp; và đó là mùi hôi, các con thân mến, mà các con không thể nghiệm thấy trên trái đất, nếu chỉ chịu đựng một giây nó sẽ giết chết các con, mùi hôi mà con người không thể chống lại lại được và chết ngay lập tức. Và những gì trong Hỏa Ngục thì giống như vậy.
 
       Và Cha, như một người Cha đầy yêu thương, giảng dạy cho các con điều này, để các con có thể thấy rằng nếu một chút gì đó trên trái đất làm phiền các con, đó là sự đau khổ và phiền muộn có được sự an ủi, và mặc dù vậy nhiều người còn thất vọng và không muốn đau khổ, họ không muốn khóc, và khi đến Hỏa Ngục, họ thấy rằng những gì họ đau khổ trên trái đất không là gì cả so với những gì trong Hỏa Ngục, và họ sẽ ước được đau khổ, ước được tin lời Cha, bởi vì khi đã vào Hỏa Ngục thì không thể trở lui được.
 
       Vì thế, Cha kêu gọi các con, để các con hiểu được rằng không phải như nhiều người tin, và những câu chuyện về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng và Luyện Ngục là giả dối; nhưng không, các con thân mến, đó là sự thật, rất thật.

       Vì thế Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để các con biết rằng có một nơi chốn khổ hình dành cho tất cả những người và con cái không muốn ăn năn, muốn ở mãi trong ước muốn phạm tội luôn mãi. Và vì thế Cha muốn giảng dạy cho các con điều này, bởi vì để các con biết là một điều rất quan trọng, và như thế các con có thể giảng dạy cho những ai nói rằng điều này không có thật.
 
       Và Cha đã đến để nói với các con điều này, các con thân mến, bởi vì trong thời buổi này cạm bẩy ma quỷ đã gia tăng. Tội lỗi đầy dẫy trên thế giới và vì thế, nhiều người xuống Hỏa Ngục. Nhưng họ sẽ hiểu biết, họ sẽ hiểu và biết đó là sự thật, khi họ đã ở trong Hỏa Ngục. Và khi đã ở đó, họ sẽ tuyệt đối không làm gì được nữa, nhưng chỉ đau khổ và than khóc, bởi vì họ không muốn tin rằng Cha đã đến trong thế giới lần thứ nhất để chết trên Thập Giá và cứu họ khỏi nơi chốn đau khổ này. Và vì thế họ sẽ đau khổ, khi họ hiểu rằng thật dễ dàng để họ tự cứu mình nhưng họ đã không muốn. Nhưng khi ở trong Hỏa Ngục, họ không làm gì được nữa, họ sẽ than vãn rằng, vì sự cứng lòng mà họ đã mất Thiên Ðàng, họ đã mất niềm hạnh phúc mà họ tìm kiếm trên trái đất, và họ đã nhận ra quá trễ rằng họ nên nghe lời Cha và lời Ðức Mẹ, Ðức trinh Nữ Maria.
 
       Vì thế, Cha đến để giảng dạy cho các con điều này, để các con biết rằng đây không phải chỉ là những câu chuyện, nhưng là sự thật phũ phàng, và tất cả những ai chết không ăn năn, không thống hối, sẽ rơi vào lửa Hỏa Ngục, và sẽ không thể làm gì được nữa, một khi họ đã ở đó.

Nhưng có nhiều điều, các con thân mến, nhiều điều có thể cứu vãn khi còn ở trên trái đất. Ðó là lý do mà Cha đã làm mời gọi này, để các con hiểu rằng nhiều người, nhiều người có thể được cứu khi còn ở trên trái đất, nơi chốn thử thách này. Ðó là điều các con phải hiểu, và làm ngay từ bây giờ. Từ nay các con hãy thay đổi đời sống, vì ngày mai có thể sẽ quá muộn, bởi vì, như Cha luôn luôn nói với các con, các con không biết thời gian, ngày giờ các con sẽ chết. Và vì thế mà tại sao các con phải chuẩn bị.

 
       Và các con, khi biết được điều này, hãy nói cho những người khác biết, để họ thay đổi đời sống. Họ phải tin rằng Cha đã đến trong thế gian lần thứ nhất để chết trên Thánh Giá mà cứu họ khỏi đau khổ đời đời trong Hỏa Ngục, vì nhiều người không biết tại sao Cha đã đến để cứu rỗi. Và họ nói: “Cứu chúng tôi khỏi cái gì? Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì cả, bởi vì bây giờ trên trái đất các con không thấy gì cả, bởi vì trên trái đất, các con không nhìn thấy Lòng Thương Xót của Cha. Ở đây trên trái đất mọi người đau khổ, vì có quá nhiều sự dữ.” Nhưng các con thân mến, sự dữ tồn tại trên trái đất không phải là ý muốn của Cha, nhưng con người gây nên sự dữ do tội lỗi của họ, bởi vì họ không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha. Vì thế mà có quá nhiều sự dữ trên thế giới, quá nhiều tội lỗi, bởi vì tất cả tội lỗi đó đã kêu khóc thấu trời là tội đã mang đến nhiều sự dữ trên thế giới. Và đó là điều con người không muốn hiểu. Họ không muốn hiểu, và họ không muốn hiểu về ơn cứu rỗi mà Cha và Ðức Mẹ đang nói về nó.
 
       Các con thân mến, và ơn cứu rỗi là việc các con sẽ không đi đến Thế Giới của sự Ðau Khổ Ðời Ðời, Thế Giới Khổ Hình không bao giờ chấm dứt. Ðó là điều mà Cha đã đến để cứu các con khỏi rơi vào Thế Giới Ðau Khổ, Ðau Ðớn và Khổ Hình. Ðó là lý do Cha đã chết trên Thập Giá.
 
       Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, bởi vì nhiều người không muốn đau khổ. Họ không muốn khóc, và họ chỉ muốn hạnh phúc, tốt lành, ca hát và nhảy múa. Và họ không hiểu khi Cha nói với họ rằng Cha đã đến để chết và cứu họ. Và họ nói rằng: “Cứu chúng tôi khỏi cái gì? khỏi nhảy múa, khỏi ca hát, khỏi hưởng thụ sao?” Không, các con thân mến, không. Cha đến để cứu các con, để các con không rơi vào Thế Giới Ðau Khổ Ðời Ðời, nơi Ma Quỷ là kẻ tra tấn. Nhiều người đau khổ khi người ta tấn công thân xác họ. Nhưng nếu họ tấn công thân xác, họ không thể tấn công linh hồn. Và đây là điều mà họ không hiểu. Và họ tin rằng lửa Hỏa Ngục được nói đến nhiều là không có thật.
 
       Như thế các con đã có một khái niệm, các con thân mến, Cha nói với các con rằng lửa trên trái đất là lửa đốt cháy và thiêu rụi, nhưng không chạm đến linh hồn, nó không chạm đến linh hồn. Nhưng lửa hỏa ngục cháy và xuyên thấu linh hồn, nhưng không thiêu rụi. Nghĩa là sự tra tấn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Và linh hồn đau khổ, đau khổ, những khổ hình đó đời đời, cọng thêm với những gì mà Cha đã giải thích: năm giác quan, tai, mắt, khứu giác và vị giác sẽ chỉ có những gì khủng khiếp để thấy, nghe, nếm và ngửi. Và đó là sự đau khổ đời đời, bởi vì sự đau đớn không chỉ bên ngoài, nhưng còn ở bên trong, bên trong và bên ngoài.
 
       Ðây là những Cha muốn các con hiểu, lý do tại sao Cha đến trên thế giới để chết. Tại sao Cha luôn luôn nói với các con, các con thân mến, “đừng phạm tội?” Và nếu các con phạm tội, hãy từ bỏ tội lỗi ngay lập tức, và đặt các con vào trong ơn sủng Chúa, để hình phạt này không đụng chạm đến các con.
 
       Các con thân mến, vì thế Cha đã đến để giảng dạy các con về điều này, để các con biết rằng tất cả những gì Cha nói là vì lợi ích cho linh hồn các con, vì lợi ích của thân xác các con, và đó là nếu các con vâng lời Cha, các con sẽ không rơi vào nơi những chốn khổ hình này.
 
Ðức Mẹ đã khóc, khi có một người con của Mẹ bị án phạt đời đời, bởi vì Mẹ biết rằng sự khốn khổ sẽ lớn lao, và càng lớn hơn nữa, vì anh ta có ơn cứu độ ở trong tay, nhưng anh ta đã từ chối nó. Và vì thế mà Mẹ khóc cho tất cả các con bị án phạt đời đời.
 
Các con thân mến, vì thế các con phải cảnh giác, và giảng dạy cho người khác điều này, và nói với họ rằng trên trái đất các con phải đau khổ, vì những đau khổ của các con ở nơi đây, các con thân mến, là rất ít, rất ít. Bên cạnh những đau khổ ít ỏi này, các con được nhiều sự an ủi, các con có sự yên tĩnh và nghĩ ngơi. Trái lại, trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi, không có gì cả.
 
Vì thế, Cha đã đến, để các con biết điều này, và các con không nên buồn, khi các con đau đớn hay đau khổ. Hãy dâng những đau khổ lên để đền bù cho tội lỗi của các con, và các con sẽ nhận lãnh được nhiều hoa quả. Nếu các con nhẫn nại trong cơn bệnh, các con sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Nếu các con cầu nguyện, khi các con buồn phiền, thay vì đau khổ và cảm thấy hối tiếc cho thân phận mình, các con sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Và nó sẽ giúp cho các con chiếm được phần thưởng Thiên Ðàng, và tránh được Hỏa Ngục.
 
Vì thế mà Cha muốn đến để nói với các con điều này, các con thân mến, để các con hiểu rằng trên trái đất, khi các con khát nước, các con lập tức tìm nước để xoa dịu cơn khát, và khi các con không có nước, các con đau khổ, và các con không hài lòng cho đến khi các con có được nước, và làm dịu cơn khát trên môi các con. Nhưng ở trong Hỏa Ngục, các con thân mến, cơn khát mà các con thấy ở đó sẽ gia tăng, hình phạt trong linh hồn và thể xác, và các con sẽ không nhận dù chỉ được một giọt nước để xoa dịu cơn khát. Và cơn khát sẽ tăng lên, tăng lên, và cũng cùng cách thức đó, tất cả những đau đớn của các giác quan cũng gia tăng.
 
Ðó là điều Cha muốn các con hiểu, trên Thiên Ðàng niềm vui sẽ luôn luôn gia tăng, niềm hạnh phúc cũng sẽ gia tăng, và trong Hỏa Ngục nỗi đau cũng sẽ gia tăng liên tục.
 
Cha cũng muốn nói với các con rằng Luyện Ngục hiện hữu. Và Cha muốn nói với các con về Luyện Ngục, bởi vì đây là nơi những linh hồn chưa được tinh luyện hoàn toàn sẽ đến. Vì họ sống trong ơn sủng Chúa trong những giờ sau cùng, họ sẽ không lên Thiên Ðàng hay xuống Hỏa Ngục, nhưng sẽ đến một nơi để thanh luyện. Và rồi khi thời gian đến, họ sẽ được lên Thiên Ðàng.
 
Và vì thế Cha đòi hỏi các con cầu nguyện cho những linh hồn đang bị giam giữ và chịu thanh luyện trong Luyện Ngục, để họ có thể vào Thiên Ðàng không tì vết. Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn này, để thời gian thanh tẩy được rút ngắn hơn, và họ có thể vào Thiên Ðàng. Và các con phải cầu nguyện nhiều, để các tội nhân sám hối, và họ có thể tránh được sự đau khổ mà Cha đã nói với các con.
 
Hãy cầu nguyện nhiều, nhiều và hãy đọc Kinh Mân Côi. Các con thân mến, hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều vì thời gian đang đến, rất khó khăn, rất khó nhọc. Thời gian khắc nghiệt đang đến, lúc đó các con phải hiểu rằng những khó khăn các con chịu đựng trên trái đất không là gì cả so với Hỏa Ngục. Và biết rằng, các con sẽ cảm thấy tốt hơn, và các con sẽ làm việc tốt hơn. Và khi các con cảm thấy hối tiếc môt chút, các con sẽ nói điều này không là gì cả so với những gì ở dưới Hỏa Ngục. Và các con sẽ chịu đựng đau khổ vì một chút bất hạnh, vì những đau buồn và vấn đề nhỏ bé ấy với niềm vui. Và các con sẽ thấy sự an ủi đến trong tâm hồn của các con, và các con sẽ không đau khổ, và các con sẽ có niềm vui gấp đôi, vì các con hiểu được rằng Chúa muốn các con yêu mến Thánh Giá của Ngài, yêu mến sự Hy Sinh của Ngài; và vì tình yêu này, các con sẽ được cứu.

Các con thân mến, và như thế, Cha muốn giảng dạy cho các con điều này. Ðức Mẹ sẽ đến lần kế tiếp để nói về một chủ đề khác, đề tài đó rất quan trọng cho các con và cho linh hồn các con, bởi vì các con hiểu biết và có những kiến thức này là một điều thật quan trọng, để các con có thể giảng dạy cho những người khác.
 
Các con thân mến, vì thế Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật có khã năng bảo vệ, cứu rỗi và ban sức khỏe của các con, và phục vụ cho các con trong việc phân định, và bảo vệ các con, để các con thoát khỏi cạm bẩy Ma Quỷ đang lan tràn để dẫn dắt các con đi lạc đường. Cha chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng trợ giúp cho các con trong việc phân định, và có được Ơn Sủng để xua đuổi sự dữ đi xa.
 
Và như thế, các con thân mến, Cha rất sung sướng vì có thể giảng dạy cho các con, có thể nói với các con, và nói với các con những điều này, để các con có một ý niệm chính xác về những gì đang xảy ra, và lý do Cha đến trên thế giới để giảng dạy cho các con của Cha. Và như thế các con sẽ hiểu được tất cả những điều sẽ giúp cho các con cứu linh hồn, có thể nói là, không rơi vào ngọn  lửa đời đời của Hỏa Ngục, và vì thế mà Cha đến để chết trên Thánh Giá lần thứ nhất, để cứu các con khỏi rơi vào chốn đau khổ đời đời.
 
Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Ðức Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề khác vì lợi ích của linh hồn các con.

Vì thế, từ đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm hạnh phúc, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con.

https://www.sites.google.com/site/nhungt...ntDialog=1
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#5
Hello 

Quote:ĐIỀM BÁO VỀ NHỮNG ĐIỀU SẼ SỚM XẢY RA

Sách Tiên tri Na-khum
Chương 03: 1-5

Bản án cho Ni-ni-vê đàng điếm
1 Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,
đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi!
2 Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm,
vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên.
3 Kỵ binh xông ra đánh,
gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè,
thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống,
tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên.
4 Chính vì bao thói đàng điếm của con điếm:
duyên dáng xinh đẹp, có phù phép cao,
nó dùng thói đàng điếm mà bán các dân tộc,
dùng phù phép mà bán chư dân.
5 Này, chính Ta đánh phạt ngươi
– sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.
Ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt,
sẽ cho các dân tộc thấy ngươi loã lồ,
cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi.

Sách Khải HuyềN
Tiếng kèn thứ năm

(1) Tiếng kèn của thiên thần thứ năm nổi lên. Tôi thấy một ngôi sao từ trời sa xuống đất; ngôi sao ấy nhận được chìa khóa của giếng vực thẳm. (2) Ngôi sao mở giếng vực thẳm, và một đám khói từ giếng bốc lên, giống như khói một cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối sầm lại vì khói của giếng ấy. (3) Từ đám khói ấy, châu chấu bay ra khắp mặt đất. Chúng nhận được quyền phép như quyền phép của bọ cạp trên mặt đất. (4) Chúng bị cấm không được phá hại cỏ trên mặt đất, mọi loài xanh tươi và mọi cây cối, mà chỉ được phá hại những người không mang ấn của Thiên Chúa trên trán. (5) Chúng không được phép giết họ, mà chỉ được gây khổ hình cho họ trong vòng năm tháng. Khổ hình chúng gây ra không khác gì khổ hình của người bị bọ cạp đốt. (6) Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết mà không thấy, họ mong chết mà cái chết lại trốn họ.
(7) Hình dạng châu chấu giống như ngựa sẵn sàng vào trận; trên đầu chúng có cái gì như thể triều thiên bằng vàng, còn mặt chúng thì như mặt người. (8) Chúng có tóc như tóc đàn bà, có răng tựa răng sư tử. (9) Ngực chúng khác nào áo giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập, như tiếng xe nhiều ngựa kéo đang xông vào trận. (10) Chúng có đuội như đuôi bọ cạp, mang nọc; đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng năm tháng. (11) Vua cai trị chúng là sứ thần của vực thẳm, tên Hípri là “Avátđôn”, còn tên Hylạp là “Apolyôn”.

Chúng ta hãy mau mau chạy vào ẩn nấp trong Tà Áo của Đức Mẹ Maria bằng cách lần chuỗi Mân Côi hàng ngày.

Cách lần chuỗi Mân Côi
https://www.conggiao.org/cach-lan-hat-man-coi/


Các Kinh đọc khi lần chuỗi

Các Kinh:

Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.


Innocent Crying-face4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#6
Quote:CREATURES YOU HAVEN’T KNOWN EXISTED ARE ROAMING THE EARTH! ~WARNING~

Deuteronomy 28:36 King James Version (KJV)

36 The Lord shall bring thee, and thy king which thou shalt set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known; and there shalt thou serve other gods, wood and stone.

June 7, 2020
These past two weeks, the Father has been revealing creatures from the dark kingdom that I could never have imagined. One was so immensely powerful and ominous that I had to remind myself to breathe as it appeared before me. I asked why I was seeing these things, when I have always sought to avoid the dark kingdom fervently?

He spoke that all the many creatures that have remained hidden from human eyes are now released upon the earth. (He had me post something about this 3-6 months ago, but I don’t recall in which prophecy it was contained. He specifically said, “s atan is unleashing every type of creature (creeping and non-creeping) on the face of the earth to terrify the inhabitants sowing terror and chaos wherever they go.”
Then, while discussing these things with a friend, the Father told me to go look up the Hawaiian gods (please know I am not picking on the Hawaiian people).
As I read what was posted on a website, He said “what people have worshiped in the past (tiki gods, etc.) will manifest in the natural and their perceived/believed powers will be in full operation and on display to terrorize the peoples of these regions. The graven images people have worshiped throughout the world will soon manifest to them and exhibit the powers they have been imbued(the power they are believed to possess).”
“It will manifest/appear to the mind (not everyone will see them), they will be as the god to that person, the one who chose to worship them and their activity will reflect the nature and character ascribed to them. They will be seen as that which they have imagined that entity to have existed.”
Then two days later, while in an elevator, I met a young lady around 15 years old, who had nearly died because of a spiritual attack while dancing to music on the Tick Tock app. She didn’t realize was connected to witchcraft (had her mother not heard her collapse and found her when she had, she would have died!). Her mother immediately prayed for her daughter, who had changed in her Latina coloring to being completely black. Once she rebuked the spirit, her daughter began to breathe again. Though still unconscious, she had turned to gray. She has been beset by profound medical impact and getting no answers (hospitalized and discharged and much medical testing) for the remaining aftereffects.
 
After I asked the correct questions (as directed by the Holy Spirit), I prayed for her. It was amazing what the Holy Spirit revealed! When I shared details on the witchcraft done by her ancestors, her mother got a witness. Even the scriptures I quoted, were ones the Holy Spirit gave her mother that morning that we met. So, we had a deliverance session on a bench outside. Folks, I can say for a fact, that God cares for you! He wants his children free! It was not mere coincidence she was on an elevator at the same time as I quite a distance from either one of us live.
2 Thessalonians 2:10-12 New King James Version (NKJV) 10 and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. 11 And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, 12 that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness.
1 Samuel 15:22-24 King James Version (KJV)
22 And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. 23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. 24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the Lord, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice.
As you can see below, the page is very forthright on how to cast a spell and factors to consider in doing so. DO NOT READ THIS OUT LOUD! (Any youtuber please only state that this is present, do not speak it). It is shown to understand how easily we can be trapped and tricked if we are not vigilant!
http://www.ancienthuna.com/casting_spells.htm
This is witchcraft! Don’t bother to argue that it is just fables or stories, it is neither, it is the worship of other gods! Our Creator does not look the other way. He does not dismiss this! He doesn’t sit and laugh and say to the Jesus, ‘oh, those silly mortals, what will they think up next.’ HE REBUKES IT!
Do you not see how the reader is made to believe that they are in control? They are participating with the gods? In fact, they are, this is no different than what Kenneth Copeland, Kenneth Hagin and others of their ilk are teaching us that we are “little gods”. These frauds are telling us that we are controlling our reality. We can speak fame and fortune into being and be happy because God made us to be happy. LIARS! They are lying. God made us for fellowship! God made a way to be sinless in his eyes through our Savior, Jesus Christ, who died for our wayward, sinful lives! True joy is found only through HIM! We are fooled to believe anything else.
 
Seek HIM! Repent! Please find Him now before it is too late! We were not created with an intended destruction but to walk with our Heavenly Father. There is still a chance for you to change the path you are on. Do so, you are not promised tomorrow! That young girl mentioned above was having fun when she started to dance, she did not expect a spiritual attack!
Here is a sample prayer, you may use this or say something similar.
Heavenly Father, I am a sinner. I run after things to please myself and not you. I am not living a life worthy of you. I can't without your help. I know Jesus came to earth to die for me and I want to accept His sacrifice of dying on the cross for the forgiveness of my sins. Please wash my sins away with his shed blood. Guide me and direct me to live as an example to others, change me inside out. Thank you Jesus for dying for me. Amen
~ Handmaid of the Most High ~ Acts 2:18, Psalm 37:3
Scripture References
Galatians 5:13-23 King James Version (KJV)
13 For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
14 For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
15 But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
23 Meekness, temperance: against such there is no law.
Nahum 3:1-5 King James Version (KJV)
3 Woe to the bloody city! it is all full of lies and robbery; the prey departeth not;
 
2 The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, and of the pransing horses, and of the jumping chariots.
3 The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear: and there is a multitude of slain, and a great number of carcases; and there is none end of their corpses; they stumble upon their corpses:
4 Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts.
5 Behold, I am against thee, saith the Lord of hosts; and I will discover thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame.
Revelation 9 King James Version (KJV)
9 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.
3 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.
4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.
5 And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man.
6 And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them.
7 And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle; and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men.
8 And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.
9 And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.
10 And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their power was to hurt men five months.
11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.
Crying-face4 Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#7
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021

Vào khoảng 9:15 sáng, đang bận công việc, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần linh hứng thúc giục trong tâm trí tôi, từ trước khi rời khỏi nhà là cần mang theo quyển Kinh Thánh. Khi vừa rảnh một chút, tìm một cái ghế nơi góc tường vắng ngồi xuống và nhắm mắt cầu nguyện. Khi mắt vẫn nhắm, tôi mở quyển Kinh Thánh ra ngay đoạn này

[Image: 800px-POxy_v0072_n4844_a_01_hires_p123.jpg]


Thư 1 gửi Tín Hữu Côrintô
Chương 14 –

Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích chung


(1) Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khát khao những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. (2) Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu. (3) Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi. (4) Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình; người nói tiên tri thì xây dựng Hội Thánh. (5) Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng Hội Thánh.

(6) Thưa anh em, giờ đây, giả như tôi đến cùng anh em mà chỉ nói các tiếng lạ, giả như lời nói của tôi không đem lại cho anh em một mặc khải, một sự hiểu biết, hay không phải là một lời tiên tri, một lời giáo huấn, thì nào có ích gì cho anh em? (7) Như thế, có khác chi những nhạc cụ không hồn, như sáo như đàn: nếu âm thanh không rõ, thì làm sao nhận ra được cung nhạc tiếng đàn? (8) Thật vậy, giả như kèn chỉ phát ra một tiếng vu vơ, thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? (9) Anh em cũng thế: nếu miệng lưỡi anh em chẳng nói những lời có thể hiểu được, thì làm sao người ta biết điều anh em nói? Anh em chỉ nói bông lông thôi! (10) trong thiên hạ, có rất nhiều thứ ngôn ngữ, nhưng không có thứ nào là vô nghĩa. (11) Vậy nếu tôi kông biết giá trị của ngôn ngữ, thì tôi sẽ là kẻ man dã đối với người nói, và người nói là kẻ man dã đối với tôi. (12) Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh.

(13) Vì thế, kẻ nói tiếng lạ thì phải xin cho được ơn giải thích. (14) Thật vậy, nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì lòng tôi cầu nguyện, nhưng trí tôi chẳng thu được kết quả gì. (15) vậy, phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với tấm lòng, nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. Tôi sẽ ca hát với tấm lòng, nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa. (16) Quả thế, nếu bạn chỉ chúc tụng với tấm lòng thôi, thì làm sao hạng người ngoài cuộc có thể thưa “Amen” lúc bạn dâng lời tạ ơn, vì người đó không biết bạn nói gì? (17) Ðã hẳn, lời tạ ơn của bạn tốt đẹp thật, nhưng không xây dựng cho người khác. (18) Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi nói các tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em, (19) nhưng trong cộng đoàn, thà tôi nói năm ba tiếng có thể hiểu được để dạy dỗ kẻ khác, còn hơn là nói hàng vạn lời bằng tiếng lạ.
 

Smiling-face-with-halo4 Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply