Lời Nguyện Thánh
#1
Lời Nguyện Thánh

Ngày mới nữa bắt đầu
Ánh dương chiếu vực sâu
Xin từng lời kinh cầu
Xóa tan bao u sầu

Ngày mới sáng bình minh
Nguyện soi sáng tâm linh
Thành tâm mùa sám hối
Cha thương ban an bình!

Smiling-face-with-halo4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#2
Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist Te Deum

Smiling-face-with-halo4 Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#3
[Image: 4ceb4621eefa58f2a85c9d5b1200688f.jpg]

[Image: a27213772e796e9562ab25c64871e666.jpg]

Innocent Smiling-face-with-halo4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#4
Chant of the Mystics: Missa Regia Gloria (2 hours)

Smiling-face-with-halo4 Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#5
The Rosary — All 15 Mysteries — Gregorian Chant

Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#6
The Complete Latin Rosary in Gregorian Chant - (Latin Rosarii) †

 Mời bạn hãy lần môt chuỗi Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho chính mình, gia đình, người thân, bạn hữu và cho thế giới trong đại dịch Wuhan virus Covid-19 này. Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#7
Smiling-face-with-halo4 

Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#8
Hello Smiling-face-with-halo4 Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4

Mừng Lễ Trọng Chúa Ki-Tô là Vua Vũ Trụ

🎵 Virtual Church | Christ the King | Hymns, Organ Music

Tracklist:

Opening: Rejoice! The Lord is King (Gopsal)

0:05:57 | Crown him with many crowns (Diademata)

0:10:51 | Great is thy faithfulness, O God my Father (Faithfulness)

0:15:37 | Thy kingdom come! On bended knee (Irish)

0:19:39 | Hail Redeemer, King Divine! (King Divine, followed by Rex)

0:28:05 | We gather together to ask the Lord’s blessing (Kremser)

0:32:37 | All for Jesus! all for Jesus! (All for Jesus (Stainer))

0:37:29 | We know that Christ is raised and dies no more (Engelberg)

0:42:36 | Hymn Improvisation arrangement of ‘Now thank we all our God’ (Nun Danket Alle Gott) by Paul Manz

0:49:30 | Jesus shall reign where’er the sun (Truro)

0:53:34 | Evening and morning sunset and dawning (Die güldne Sonne)

0:57:32 | King of Glory, King of Peace (General Seminary)

1:01:56 | There’s a Wideness in God’s Mercy (Corvedale)

1:06:36 | The strife is o’er, the battle done (Victory)

1:12:10 | The King of Love my Shepherd is (St. Columba)

1:19:50 | We plough the field and scatter (Wir Pflügen)

1:28:17 | The Prince of Denmark’s March, Trumpet Voluntary by Jeremiah Clarke

1:31:12 | Trumpet tune in D major, from The Island Princess, by Jeremiah Clarke (attributed to Henry Purcell)

1:35:36 | All hail the power of Jesus’ name (Coronation)

1:40:19 | All hail the power of Jesus’ name (Diadem)

1:47:33 | O Jesus, I have promised (Wolvercote)

1:51:36 | O worship the Lord in the beauty of holiness (?? not sure what tune this is ??)

1:57:10 | Nun Danket Alle Gott (Marche Triomphale) by Sigfrid Karg-Elert

2:04:12 | Come, Ye Sinners, Poor and Needy (Arise)

2:09:46 | Good Christians All Rejoice and Sing (Gelobt Sei Gott / Vulpius)

2:16:06 | Coro from Water Music Suite No.2 HWV 349 II by George Frideric Handel

2:19:00 | How good is the God we adore (Celeste)

2:21:57 | O Worship the King all glorious above (Hanover)

2:25:24 | “Von Himmel hoch da komm’ ich her” BWV 769 by Johann Sebastian Bach

2:28:53 | Since Jesus came into my heart

2:34:34 | Sing praise to God who reigns above (Mit Freuden Zart)

2:38:29 | Christ Triumphant, Ever Reigning (Guiting Power)

2:43:06 | I know whom I have believed (El Nathan)

2:49:30 | Eternal Father, Strong to save (Melita)

2:54:19 | All Glory, Laud and Honour (St. Theodulph)

2:59:37 | Crown Imperial by William Walton[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#9
Suy niệm và dâng lời ca tiếng hát chuẩn bị mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đức Tin Son Sắt & Bài Ca Ngàn Trùng | ANGELO BAND & CA ĐOÀN MAI TÂM (CŨ) | MV 4KSmiling-face-with-halo4 Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#10
CHÚA LÀ MÙA XUÂN BẤT DIỆT

Smiling-face-with-halo4 Innocent Heavy-black-heart4 Innocent Smiling-face-with-halo4[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#11
TẠ ƠN CHÚA MỖI NGÀY

TẠ ƠN LỜI MẸ CHUYỂN CẦU

TẤT CẢ ĐỀU  LÀ HỒNG ÂN!

Smiling-face-with-halo4 Innocent Heavy-black-heart4 Innocent Smiling-face-with-halo4[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#12[Image: image-37.png]

Smiling-face-with-halo4 Innocent Heavy-black-heart4 Innocent Smiling-face-with-halo4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply