Muốn học viết văn ...
#7
(2020-04-10, 04:17 PM)quexua Wrote: Thưa bác A bê xê, nghe bác mở hàng làm tui mừng muốn chớt.  Clap

Kế tiếp nghe bác nói văn phạm tiếng Việt tên là "văn phạm" thì rồi tiếng Mỹ là "grammar" thì điều này phải công nhận là đúng hết chổ chê.  Thiệt là quá hay.  10_point

Bác nói không còn bí huyết nào khác tức là "huyết" không bị "bí", vậy thì khí huyết phải thông, ÚI cha, ... chứng tỏ bác này có khí công, nên không bị bí xị giống tui.

"Bí quyết thì chắc nhiều,"  vậy xin mời bác abc tiết lộ dùm một vài bí quyết ạ .... 

qx tui lại xin lui xuống ...  Rolling-on-the-floor-laughing4

Rollin Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 03:32 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 03:47 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:08 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:23 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by abc - 2020-04-10, 03:59 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:17 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:26 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by TeaOla - 2020-04-11, 04:41 AM