Muốn học viết văn ...
#5
(2020-04-10, 03:59 PM)abc Wrote: mở hàng nhen 

Vậy xin hỏi các bạn văn phạm Mỹ và Việt khác nhau ra sao?
văn phạm tiếng Việt là "văn phạm" tiếng Mỹ là "grammar" 

Và ngoài văn phạm ra còn bí huyết gì khác không?
bí quyết thì chắc nhiều, còn bí huyết thì chắc không

j/k

Thưa bác A bê xê, nghe bác mở hàng làm tui mừng muốn chớt.  Clap

Kế tiếp nghe bác nói văn phạm tiếng Việt tên là "văn phạm" thì rồi tiếng Mỹ là "grammar" thì điều này phải công nhận là đúng hết chổ chê.  Thiệt là quá hay.  10_point

Bác nói không còn bí huyết nào khác tức là "huyết" không bị "bí", vậy thì khí huyết phải thông, ÚI cha, ... chứng tỏ bác này có khí công, nên không bị bí xị giống tui.

"Bí quyết thì chắc nhiều,"  vậy xin mời bác abc tiết lộ dùm một vài bí quyết ạ .... 

qx tui lại xin lui xuống ...  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply


Messages In This Thread
Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 03:32 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 03:47 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:08 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:23 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by abc - 2020-04-10, 03:59 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:17 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:26 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by TeaOla - 2020-04-11, 04:41 AM