Góc Phó Nhòm
(2021-07-31, 01:10 PM)RungHoang Wrote: Ghệ nào nhìn hấp dẫn quá


Heavy-black-heart4

Sư mụi của huynh đó, mới xa mấy ngày đã nhận hõng ra  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
[-] The following 5 users Like Ninh Van's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương, RungHoang, SugarBabe, TanThu
Reply
(2021-07-31, 01:08 PM)Ech Wrote: Ai vậy anh phai? Becuoi

Ai trồng khoai đất này  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
[-] The following 3 users Like Ninh Van's post:
  • Ech, Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
(2021-07-31, 01:42 PM)Ninh Van Wrote: Sư mụi của huynh đó, mới xa mấy ngày đã nhận hõng ra  Becuoi

 
Sư muội nhìn hấp... hồn quá

Heavy-black-heart4
Gác bút mười năm ta chợt hiểu
Mất nàng ta mất cả nguồn thơ

[-] The following 3 users Like RungHoang's post:
  • Mãi Yêu Thương, Ninh Van, TanThu
Reply
(2021-07-31, 01:43 PM)Ninh Van Wrote: Ai trồng khoai đất này  Becuoi

Trồng khoai mà được dáng đẹp vậy anh cũng ráng đi trồng Becuoi
[-] The following 4 users Like Ech's post:
  • Mãi Yêu Thương, Ninh Van, SugarBabe, TanThu
Reply
Chị Hủ đi chơi nhiều sướng nha Clap cảnh bên chị đẹp quá.
Dáng chị mi nhon quá Thumbs-up4 hèn chi chị thích mặc áo dài😍
Mùa Thu này chị mặc áo dài đi chị Hủ oiPlease  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 3 users Like TeaOla's post:
  • Ninh Van, SugarBabe, TanThu
Reply
[Image: 69600003-2480094568714585-6798417962341498880-n.jpg]

một bài thơ cũ ...
Tâm An Vạn Sự Thành 
[-] The following 3 users Like Ninh Van's post:
  • Green Grass, Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
(2021-08-06, 05:24 PM)TeaOla Wrote: Chị Hủ đi chơi nhiều sướng nha Clap cảnh bên chị đẹp quá.
Dáng chị mi nhon quá Thumbs-up4 hèn chi chị thích mặc áo dài😍
Mùa Thu này chị mặc áo dài đi chị Hủ oiPlease  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu họp bạn mới có dịp mặc Trà ơi hihi, covid mãi chẳng biết khi nào được tụ bạn
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply