Monkey bread ...
#1
Bánh vừa bake còn warm uống với cafe đen không đường ...

[Image: 3009-D0-EC-4-EA6-4828-9845-BD2-B2-D93072-C.jpg]


[Image: 6-F9-B15-CA-F11-C-4-C89-9-E28-AC8-C3055-BFAC.jpg]


[Image: BF02-E872-7096-4-D24-9-B0-C-8-C1-B8882-B8-F7.jpg]
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Bella, supermod
Reply
#2
Nói là làm liền  Thumbs-up4 Thumbs-up4

[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • Bella
Reply
#3
(2020-03-08, 09:39 PM)SugarBabe Wrote: Nói là làm liền  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Bánh dễ làm lắm SB Grinning-face-with-smiling-eyes4
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#4
Banh nay sao giong cuc thit qua vay?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[-] The following 1 user Likes LoveStory08's post:
  • Lang Thang
Reply
#5
Yummmmyyyyyyy  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#6
Hmm.... Giống .... giống như xin-na-mân rô (aka cinnamon rolls)..... nhưng không có rô và không có đường trắng phủ ở trên.... Until then... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#7
Đọc cái tựa mất hồn. Ở Berlin, Monkrey pox đã có hơn 40 người bị truyền nhiễm trong vòng 1 tháng.  Disappointed-face4
Reply
#8
(2022-06-04, 12:23 AM)005 Wrote: Đọc cái tựa mất hồn. Ở Berlin, Monkrey pox đã có hơn 40 người bị truyền nhiễm trong vòng 1 tháng.  Disappointed-face4

Em đọc tin tức thì Monkey pox không gay chết nhiều.
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply