Linh Tinh - LTP
How Long Should You Hold A Plank? Trainers Weigh In

https://www.bustle.com/wellness/how-long...hold-plank
⏱️
"Tin ta mà không hiểu ta, ấy là phỉ báng ta." (Lời Phật dạy)
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Reply
Ăn Sáng 

Sáng nay, LTP ăn điểm tâm oatmeal với đậu phộng rang, mè rang, almonds rang và hạt óc chó chưa rang.

Không muối, không đường nha.

Sao ngon và healthy chi lạ!!!  

Life is good.

Cheer
⏱️
"Tin ta mà không hiểu ta, ấy là phỉ báng ta." (Lời Phật dạy)
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Reply