Người chuẩn bị có một khoản phước lớn, tiền trên đà kéo về đều có 6 đặc điểm này
Dù giàu hay nghèo, cha mẹ cũng phải để lại cho con cái 3 thứ sau

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

Là cha mẹ, bạn có thể giáo dục con cái mình cần phải chân thành, tử tế khi đối xử với mọi người. Nhưng bạn đừng quên ngoài kia có những người tốt thì có những người xấu. Con cần phải tự biết bảo vệ chính mình.

Khả năng thích ứng với xã hội

Thời nay có nhiều người trẻ chưa trải sự đời, bước vào xã hội vẫn còn nhiều điều thiếu sót, thiếu sự trải nghiệm. Sau khi thực sự bước vào xã hội thì họ mới nhận ra giao tiếp với con người không chỉ dựa trên chân thành và thiện chí.

Sự phức tạp của mối quan hệ cá nhân và sự xấu xa nhất của bản chất con người nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Áp lực chính là thứ mà chúng ta sẽ phải chịu đựng. Muốn có cuộc sống no đủ, thì chẳng hề dễ dàng chút nào cả.


Nhiều cha mẹ không chọn nói với con xã hội này khắc nghiệt như nào. Họ lúc nào cố gắng che chở con được ngày nào hay ngày đấy.

[Image: cha-me-gia-0900.png]Vì cha mẹ đã trải qua những khắc nghiệt của cuộc sống nên thường bao bọc cho con mình. Nhưng cuối cùng cái này sẽ hại con bạn.

Là cha mẹ cần phải cho con hiểu được ý nghĩa của việc tự phát triển bản thân mình.Khả năng bảo vệ bản thân

Là cha mẹ, bạn có thể giáo dục con cái mình cần phải chân thành, tử tế khi đối xử với mọi người. Nhưng bạn đừng quên ngoài kia có những người tốt thì có những người xấu. Con cần phải tự biết bảo vệ chính mình.

[Image: cha-me-0900.png]

Thế giới vật chất này không chỉ có ấm áp và đẹp đẽ mà còn có bóng tối và sự nguy hiểm nữa.

Điều cha mẹ nên dạy con từ sớm để tránh khỏi những nguy hiểm, để con có thể hiểu lòng người nông sâu như thế nào.Sống tích cực

[Image: me-gia-0901.png]Từng hành động, thái độ, lời nói của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Có nhiều cha mẹ nghĩ trời sinh tính. Họ cho rằng thái độ của con là bẩm sinh, nhưng thực chất tính cách con do cha mẹ dạy bảo mà nên.

Lời nói, hành động của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con. Nếu cha mẹ có phẩm hạnh kém, lúc nào sống tiêu cực thì con cái sau này cũng thế.


Nhưng nếu cha mẹ lúc nào sống tích cực, vượt qua thì con cái sẽ học hỏi điều đó.

PNTD

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • TTTT
Reply


Messages In This Thread
Thư Gởi Con Trai - by Xí Xọn - 2018-06-18, 12:34 PM
RE: Thư Gởi Con Trai - by guest1221 - 2018-06-21, 05:13 AM
RE: Tâm thư cha gửi con gái - by Xí Xọn - 2018-12-30, 11:01 PM
RE: Tâm thư cha gửi con gái - by Xí Xọn - 2018-12-30, 11:02 PM
RE: 30 Triết Lý Sống - by Xí Xọn - 2019-03-13, 01:12 AM
RE: Người thực sự cao quý, tất cả đều có 6 điểm này: Bạn có không? - by Xí Xọn - 2023-10-01, 10:52 PM