The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error

kể chuyện uống rượu xỉn
#1
hồi Xmas tui uống khoảng 10 shot X.O ..dạng ngon nha ..chai này mấy tram đô gì đó, mấy bé trong nhà nói sao tui nghe dị ..tui uống đến dãnh cần câu ..đến shot 5 là tui khóc gùi ..đến shot 10 tui gục  ... Rolling-on-the-floor-laughing4 :banana.dance: :banana.dance:

đến New Year's eve mấy bé trong nhà ép uống 1 shot tui muốn ói ra luôn ..tại còn hang over hồi Xmas ..tui nể lắm mới chơi 1 shot tequila ..bà mịa ơi, uống vô tui muốn ọi :banana.dance: :banana.dance:

Em Kay bà vô chưa? :banana.dance: :banana.dance:
Reply


Messages In This Thread
kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:23 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 02:26 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:28 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:29 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Tu* Khoai - 2018-01-02, 02:30 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:37 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:32 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 02:42 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:38 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:36 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 02:37 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:43 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 02:47 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 03:00 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:12 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 03:17 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:21 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 04:11 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 04:19 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 03:39 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 03:47 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Tu* Khoai - 2018-01-02, 03:54 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 04:07 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:55 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Tu* Khoai - 2018-01-02, 03:28 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 04:10 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:31 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 04:29 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 04:34 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 07:53 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 10:26 PM