Free Resume Proofreading and Editing
#13
(2018-10-20, 01:05 PM)TeaOla Wrote: Chưa anh, chổ này HR làm chậm lắm Disappointed-face4.

just following up with Tea nè .... Grinning-face-with-smiling-eyes4  Tea có nhiều patience , things will work out to người patience đó ....  , khi nào có update thì cho anh biết nha ....

trong khi chờ đợi , Tea xem video này , chương trình kể lại những cuộc tình của nhạc sĩ , và đây là chuyện tình thật sự của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên ...Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply


Messages In This Thread
Free Resume Proofreading and Editing - by learner - 2018-03-04, 02:18 PM
RE: Free Resume Proofreading and Editing - by guest1221 - 2018-11-11, 05:02 PM