50 Tiểu bang nước Mỹ... Tôi rất yêu...những ước mơ...
#34
Tiểu bang California là nơi đầu tiên trên đất nước Mỹ gia đình tôi đặt chân tới từ chuyến bay mang chúng tôi từ Kuala Lumpur tới San Francisco.  Từ SF, chúng tôi đươc chuyển qua máy bay ve Louisiana.

Duyên nợ hay sao đó, mà tôi lại trở lại sống ở CA.  Không có tiếc nuối khi dọn đi.  Lần tới trở lại thì tính sẽ lái xe dọc theo Pacific Coast Hwy từ Ventura lên SF; và tính tới chân núi Mount Whitney theo Kỳ  Shy

Coi có ai biết đây là đâu ỏ CA.  Shy
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply


Messages In This Thread
RE: 50 Tiểu bang nước Mỹ... Tôi rất yêu...những ước mơ... - by JayM - 2023-09-09, 09:57 PM