hạt vi nhựa trong mô tĩnh mạch ngườ
#2
Môi lần mình nói hãy cẩn thận dùng các loại bình nước uống bằng mủ., đừng xài plastic folie nửa..mọ người vẩn vô tư xài mỗi ngày.... 

Thức Ăn nấu sẵn để nguyên hộp vô lò nướng nướng tới mủ chảy ra luôn ...vậy mà vẩn ăn ngon lành ....mình thì xanh mặt thấy mấy cảnh nầy ... Tiện gọn nhanh  của nhóm trẻ, minh kêu cho thức ăn vào nồi hâm nóng là kiếm chuyện liền ....
Be Vegan, make peace.
Reply


Messages In This Thread
RE: hạt vi nhựa trong mô tĩnh mạch ngườ - by Chân Nguyệt - 2023-02-06, 06:26 PM