Ai đây ?
#7
(2022-12-10, 10:28 AM)LeThanhPhong Wrote: Lúc đầu LTP cũng nghĩ đến con cá đuối. Vào google lens mới thấy cái đuôi nó ngắn và mập hơn. Con cá này nhỏ, khoảng 10 cm, nằm trong cát ăn những động vật nhỏ khác.

Ban đầu Lan tưởng đó là cái bánh há cảo hấp chín mà người ta ghép hình hay những vật liệu khác để chụp hình chơi cho khác lạ, vui vui thôi. Chừng click vô link bên dưới mới biết nó là cá lạ dưới biển sâu mới tìm thấy đó anh Phong. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi, Anm... Hello Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply


Messages In This Thread
Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 08:30 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 09:06 AM
RE: Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 09:26 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:08 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:18 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:28 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 10:36 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:43 AM
RE: Ai đây ? - by Mi. - 2023-01-16, 08:31 PM