Anh DinhT ....
#37
(2022-10-29, 01:43 PM)TeaOla Wrote: Cái tô mì nhìn bóng bẫy ..ngon quá 10_point
Mì anh dùng loại gì vậy? nhìn thì em đoán là dai lắm.

Nhà anh có cây lớn không mà phải phụ vậy? nhà em lấy máy thổi vài lần.
Anh tắt AC, và tắt ống nước chưa?  Tuần này em cũng lo mấy vụ này luôn.

Nhà bếp đã xong rồi nè Lol Mai mốt em tha hồ múa chảo Lol

Hủ tíu mì ...
[Image: thumbnail-IMG-4480.jpg]

Anh thử nhiều hiệu khác nhau nhưng loại nào cũng giống nhau, ít ra anh không phân biệt được loại nào ngon hơn. Mì cho vào microwave khoảng 1 phút thì sợi nó sẽ dai hơn.

Bên thèng em có xe hút lá, anh chỉ dùng máy thổi ra giữa bãi cỏ rồi hắn chạy xe qua ...

Tắt ống nước và winterize cho sprinlers 2 tuần trước rồi.

"Nhà bếp đã xong rồi nè Lol"--->Mỗi lần dọn nhà chắc cũng mệt mỏi ha nhưng làm như nhà mới bếp và sạch thì món ăn nấu ra cũng ngon hơn.

Thôi anh đi làm vườn, 5-6 pm quay lại đãi ăn bánh canh.

Have a nice weekend!
Reply


Messages In This Thread
Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-05, 10:21 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-05, 10:28 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-06, 08:05 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-06, 07:58 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-08, 01:58 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-08, 08:59 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-08, 10:40 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-09, 01:13 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-09, 02:57 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-09, 03:09 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-21, 11:48 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-08, 10:48 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-23, 04:19 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-08, 02:06 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-08, 09:28 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-08, 10:42 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-09, 01:15 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-21, 11:54 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-22, 03:05 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-23, 04:14 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-15, 02:56 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-21, 11:39 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-15, 05:16 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-15, 05:56 PM
RE: Anh DinhT .... - by SugarBabe - 2022-10-15, 07:51 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-15, 09:06 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-23, 04:16 PM
RE: Anh DinhT .... - by SugarBabe - 2022-10-16, 08:53 AM
RE: Anh DinhT .... - by SugarBabe - 2022-10-16, 05:17 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-21, 11:47 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-23, 06:45 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-23, 08:58 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-29, 01:23 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-29, 01:34 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-29, 01:43 PM
RE: Anh DinhT .... - by DinhT - 2022-10-29, 02:13 PM
RE: Anh DinhT .... - by TeaOla - 2022-10-29, 05:35 PM
RE: Anh DinhT .... - by SugarBabe - 2022-10-31, 06:22 PM