Lại mì gói
#54
(2023-02-12, 01:05 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ Mỹ cũng xực mì ăn liền nhiều lắm ngũ ca ơi.  Mỹ sản xuất cup o’ noodle từ rất rất là lâu rồi luôn á.   Biggrin

 Bên 5 chỉ có "súp ăn liền" với mùi vị hóa học (rất ghê Shy ) ...từ lâu lắm, chứ không có mì ăn liền.  Mãi cho đến khi mì gói châu Á theo người châu Á đến đây và dừng chân trong tiệm châu Á chứ cũng không thoát ra được đến nhà bếp người nước này.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply


Messages In This Thread
Lại mì gói - by 005 - 2022-07-22, 03:03 PM
RE: Lại mì gói - by TTTT - 2022-07-22, 03:15 PM
RE: Lại mì gói - by Chân Nguyệt - 2022-07-22, 04:22 PM
RE: Lại mì gói - by Green Grass - 2022-07-22, 03:25 PM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-07-22, 03:44 PM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-07-22, 05:42 PM
RE: Lại mì gói - by anattā - 2022-07-22, 05:53 PM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-07-22, 05:59 PM
RE: Lại mì gói - by anattā - 2022-07-22, 06:03 PM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-07-22, 05:53 PM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-07-22, 06:11 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-07-22, 11:05 PM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-23, 10:25 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-07-23, 01:47 PM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-23, 10:44 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-07-23, 11:49 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:34 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-23, 01:24 PM
RE: Lại mì gói - by Khuyết Danh - 2022-07-23, 04:26 PM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-24, 04:48 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-07-24, 05:51 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-24, 08:21 AM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-24, 08:36 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-24, 08:47 AM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-24, 08:40 AM
RE: Lại mì gói - by JayM - 2022-07-24, 02:17 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:30 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 01:44 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:46 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 01:50 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:53 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 02:01 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 02:06 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-08-25, 09:06 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 10:14 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-08-25, 10:39 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 10:53 AM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-08-25, 08:34 AM
RE: Lại mì gói - by abc - 2022-08-25, 08:43 AM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-08-25, 08:48 AM
RE: Lại mì gói - by abc - 2022-08-25, 09:00 AM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-08-25, 09:05 AM
RE: Lại mì gói - by abc - 2022-08-25, 09:13 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-30, 09:27 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-08-30, 02:57 PM
RE: Lại mì gói - by okusakijapan - 2022-09-21, 05:25 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-11-02, 01:06 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-01-31, 11:20 AM
RE: Lại mì gói - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-31, 11:43 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-01-31, 11:54 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-02-12, 01:23 AM
RE: Lại mì gói - by JayM - 2023-02-01, 10:28 PM
RE: Lại mì gói - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-12, 01:05 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-02-13, 12:39 AM