Độc ... gì?
#24
(2022-05-24, 06:25 PM)ngap_ruoi Wrote: Còn chữ absolutist - khi dịch qua sự cực đoan ... thì tạm dịch cũng hơi sai ... phải dịch là sự tin tưởng/trung trực hay sự tuyệt thì có lẽ mới đúng hơn ....  nếu dùng chữ "sự cực đoan" thì có vẽ hơi nặng nề và nếu dùng tính tin tưởng hay sự tuyệt đối thì có nói là quá nhẹ....   Vì  tính tin tưởng/trung trực hay sự tuyệt đối có thể thay đổi được.     Còn cực đoan thì khó hay không bao giờ thanh đổi được....Nếu viết ra theo kiểu Mỹ  1 + 1 là 2 hay là 4???.....      Nếu ra là 2 là đúng vì nếu 1 cộng 1 là ra 2 .....    Nhưng ra 4 cũng đúng luôn vì ....   1 gạch thêm 1 gạch ngang với 1 gạch dọc (thành ra dấu cộng) với thêm 1 gạch nữa .... thì sẽ thành 4....   Vì vậy tùy khía cạnh mà tìm hiểu mà suy đoán ra thêm .....    

Vì vậy khó mà giải thích cho chính xác ....     Nên nhớ khi thảo luật thì không có cái gì là đúng hay sai.....  cho nên đừng quá vội mà xin lỗi .....   Và sự bất đồng trong hòa binh, hòa hợp để giúp học hỏi thêm thì sẽ có lợi cho mọi người....   Until then....   Good Luck...

Ps...  Hèn gì hồi trước hay đem cặp hột vịt gà về nhà vì môn văn và toán...    Fainting-smiley-emoticon  Fainting-smiley-emoticon

Lol

Anh NR tếu quá, dạ thảo luận vui thôi mà.  Lol

Tóm tắt theo ý Kỳ là:

absolutist:  người được trao quyền tuyệt đối

độc tài: kẻ cướp quyền lực 

cực đoan/extremist:  sai cũng ép người khác phải xác nhận mình đúng và ép họ phải theo

Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply


Messages In This Thread
Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-23, 01:24 AM
RE: Độc ... gì? - by anattā - 2022-05-23, 06:37 PM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-23, 11:56 PM
RE: Độc ... gì? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-23, 07:12 PM
RE: Độc ... gì? - by phai - 2022-05-23, 08:17 PM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-24, 12:03 AM
RE: Độc ... gì? - by phai - 2022-05-24, 08:56 AM
RE: Độc ... gì? - by abc - 2022-05-24, 09:07 AM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-24, 11:47 AM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-27, 12:25 AM
RE: Độc ... gì? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-24, 09:36 AM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-24, 01:31 PM
RE: Độc ... gì? - by phai - 2022-05-24, 01:53 PM
RE: Độc ... gì? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-24, 01:55 PM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-27, 12:34 AM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-24, 01:16 AM
RE: Độc ... gì? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-24, 10:35 AM
RE: Độc ... gì? - by ngap_ruoi - 2022-05-24, 03:47 PM
RE: Độc ... gì? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-24, 04:32 PM
RE: Độc ... gì? - by anattā - 2022-05-24, 06:07 PM
RE: Độc ... gì? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-24, 06:21 PM
RE: Độc ... gì? - by ngap_ruoi - 2022-05-24, 06:36 PM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-27, 01:06 AM
RE: Độc ... gì? - by ngap_ruoi - 2022-05-24, 06:25 PM
RE: Độc ... gì? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-24, 06:56 PM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-27, 12:48 AM
RE: Độc ... gì? - by phai - 2022-05-24, 04:40 PM
RE: Độc ... gì? - by 005 - 2022-05-27, 12:56 AM
RE: Độc ... gì? - by phai - 2022-05-27, 06:49 AM
RE: Độc ... gì? - by TNNA - 2022-05-24, 06:12 PM