GG
#7
Hmm..... À hèm.... làm sao ai mà biết đã đi được tới nữa đời rồi .... để mà thực hiện những điều trên..... Thôi cứ việc đạp xe .... ý lộn đánh xe bò lên dốc tiếp..... chừng nào đổ dốc mới biết là đang xuống dốc.... hy vọng lúc đó thắng không bị hư để được chạy từ từ xuống ..... chứ đứt thắng thì xe chạy vèo luôn, thì ữa đời kia sẽ qua trong chớp mắt..... Hahahahahahahahaha... Until then .... Good Luck....

Ps... Ai ơi 1 đèo .... lại 1 đèo.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
[-] The following 1 user Likes ngap_ruoi's post:
  • Green Grass
Reply


Messages In This Thread
GG - by Green Grass - 2022-05-13, 02:20 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-13, 02:23 PM
RE: GG - by Bella - 2022-05-13, 02:24 PM
RE: GG - by phai - 2022-05-13, 02:42 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-13, 04:40 PM
RE: GG - by phai - 2022-05-13, 06:35 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-20, 11:16 PM
RE: GG - by ngap_ruoi - 2022-05-13, 07:34 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-20, 11:25 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-20, 11:49 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-21, 12:31 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-22, 01:42 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-22, 01:43 AM
RE: GG - by phai - 2022-05-22, 09:37 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-23, 12:02 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-28, 10:14 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-28, 10:15 AM
RE: GG - by phai - 2022-05-28, 02:26 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-29, 01:38 AM
RE: GG - by Mi. - 2022-05-29, 01:03 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-29, 01:40 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-29, 01:43 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-29, 01:47 AM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-05-29, 11:13 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-29, 09:35 PM
RE: GG - by phai - 2022-05-30, 09:21 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-30, 07:31 PM
RE: GG - by Mi. - 2022-05-29, 01:38 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-29, 09:46 PM
RE: GG - by Mi. - 2022-05-30, 11:15 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-30, 07:40 PM
RE: GG - by Thuctinh - 2022-05-29, 09:39 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-29, 09:59 PM
RE: GG - by Thuctinh - 2022-05-29, 10:19 PM
RE: GG - by TNNA - 2022-05-30, 07:43 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-05-30, 07:58 PM
RE: GG - by TNNA - 2022-05-30, 08:03 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-02, 11:35 PM
RE: GG - by 005 - 2022-06-02, 11:39 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-03, 08:21 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-02, 11:37 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-04, 03:46 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-04, 03:57 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-04, 09:59 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-04, 10:06 PM
RE: GG - by phai - 2022-06-04, 10:11 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-04, 10:16 PM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-06-04, 11:58 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-05, 01:13 AM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-04, 10:12 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-04, 10:21 PM
RE: GG - by 005 - 2022-06-05, 12:21 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-05, 01:15 AM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-05, 01:43 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-05, 09:02 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-05, 01:09 AM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-06-05, 01:54 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-05, 08:57 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-05, 09:21 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-08, 02:00 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-08, 02:01 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-08, 02:12 AM
RE: GG - by anattā - 2022-06-08, 03:48 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-11, 12:57 PM
RE: GG - by 005 - 2022-06-08, 08:56 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-11, 12:48 PM
RE: GG - by 005 - 2022-06-13, 03:57 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-15, 10:43 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-11, 12:58 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-11, 01:03 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-13, 01:51 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-15, 10:38 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-15, 10:41 PM
RE: GG - by phai - 2022-06-16, 09:13 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-17, 12:16 AM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-16, 02:15 PM
RE: GG - by phai - 2022-06-16, 05:24 PM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-16, 07:16 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-17, 12:26 AM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-06-17, 12:33 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-17, 12:49 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-17, 12:53 AM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-17, 03:14 PM
RE: GG - by tuyetvan - 2022-06-18, 01:05 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-18, 01:21 AM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-18, 12:21 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-17, 01:51 AM
RE: GG - by tuyetvan - 2022-06-18, 01:34 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-18, 02:03 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-18, 02:12 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-18, 11:27 PM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-06-19, 12:00 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-19, 09:14 AM
RE: GG - by abc - 2022-06-19, 09:26 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-19, 07:57 PM
RE: GG - by SugarBabe - 2022-06-19, 08:03 PM
RE: GG - by 005 - 2022-06-19, 11:39 PM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-06-20, 09:17 AM
RE: GG - by 005 - 2022-06-20, 01:43 PM
RE: GG - by ngap_ruoi - 2022-06-20, 03:50 PM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-06-20, 09:02 PM
RE: GG - by ngap_ruoi - 2022-06-21, 03:31 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 01:39 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-19, 09:19 AM
RE: GG - by Dược Tuệ - 2022-06-20, 01:47 PM
RE: GG - by abc - 2022-06-20, 02:28 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 01:45 AM
RE: GG - by anattā - 2022-06-20, 03:53 PM
RE: GG - by Dược Tuệ - 2022-06-20, 04:08 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 01:48 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 01:42 AM
RE: GG - by tuyetvan - 2022-06-19, 10:33 AM
RE: GG - by abc - 2022-06-19, 11:11 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-19, 11:30 PM
RE: GG - by ngap_ruoi - 2022-06-20, 01:07 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 09:04 AM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-21, 02:13 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 02:57 PM
RE: GG - by Hai hòn - 2022-06-21, 09:17 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 02:07 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 04:51 PM
RE: GG - by ngap_ruoi - 2022-06-21, 05:29 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 06:17 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-21, 04:52 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-25, 04:34 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-26, 08:57 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-26, 04:44 PM
RE: GG - by phai - 2022-06-26, 05:15 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-26, 06:59 PM
RE: GG - by JayM - 2022-06-26, 07:44 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-28, 01:40 AM
RE: GG - by phai - 2022-06-28, 01:46 PM
RE: GG - by TNNA - 2022-06-28, 02:18 PM
RE: GG - by phai - 2022-06-28, 04:49 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-29, 12:28 PM
RE: GG - by Ech - 2022-06-29, 12:44 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-06-29, 01:13 PM
RE: GG - by Green Grass - 2022-07-01, 01:17 AM
RE: GG - by Green Grass - 2022-07-02, 02:43 PM
RE: GG - by tuyetvan - 2022-07-02, 02:57 PM
RE: GG - by tuyetvan - 2022-07-02, 05:02 PM