Đi siêu thị
#9
(2022-05-13, 04:26 PM)Chân Nguyệt Wrote: Haha....má ơi trở lại thời xe chạy bằng than ...

Thời Xe điện lên ngôi lâu rồi ..xe sạt bằng điện của ánh sáng Mặt Trời có lai rai củng lâu rồi.

Hôm qua thấy nếp giảm giá mà vẩn mắc hơn năm kia 20% ...thôi nhịn ăn xôi hahaha

Hmm..... Bộ điện không lên sao.... thôi chắc ăn trồng cây..... ăn trái..... tỉa cành cây rồi đốt .... thì đỡ tốn tiền hơn.... Hahahahahahaha..... Until then.... Good Luck...

Ps... Điện đã và đang rục rịch lên khoảng 5% hay 10% rồi..... còn xe điện mắc hơn xe thường khoàng $10-20K.... Khoảng 8 năm nữa Cali không được bán xe chạy xăng.... Nhưng vây cũng chết vì tiền điện.... Hahahahahahahahahaha..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply


Messages In This Thread
Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-09, 04:12 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-12, 01:03 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-12, 01:27 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 02:09 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-13, 03:55 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 04:26 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-13, 05:55 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-14, 02:46 AM
RE: Đi siêu thị - by SugarBabe - 2022-05-12, 07:02 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 02:02 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-06-22, 02:26 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-06-22, 03:16 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-06-22, 04:41 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-10-04, 12:52 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-12-11, 03:24 PM