Đi siêu thị
#7
(2022-05-13, 02:09 PM)Chân Nguyệt Wrote: Giờ đên quầy tính tiền là giựt mình trả thêm  20% ...riếc vô siêu thị tàu thấy món nào nhịn được thì nhịn ... Sau này trở lại bình thường rồi tính sau.

Hmm.... Tính lên 20% là ..... là vẫn còn đỡ ..... chứ bên đây nhiều thứ lên tới 70% rùi.... Mà nói đúng thôi nhịn được cái gì thì nhịn .... không nhịn được thì mua 1 phần cho 2 người ăn.... rồi để ăn thêm thứ khác cũng tốt..... Until then ... Good Luck...

Ps... Xăng lên $6 tì 1 gallon rồi.... đợi vài tuần Cali đổi xăng qua loại xăng chạy mùa hè chắc giá bò lên tơi $7-$8 tì quá..... Điệu này phải nghiên cứu xe chạy bằng bình nước và đốt bằng củi như những xe đò, xe vận tải ..... sau 75 tại VN quá.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply


Messages In This Thread
Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-09, 04:12 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-12, 01:03 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-12, 01:27 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 02:09 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-13, 03:55 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 04:26 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-13, 05:55 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-14, 02:46 AM
RE: Đi siêu thị - by SugarBabe - 2022-05-12, 07:02 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 02:02 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-06-22, 02:26 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-06-22, 03:16 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-06-22, 04:41 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-10-04, 12:52 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-12-11, 03:24 PM