Giờ tui mới biết tại sao lão TD ...
#46
(2022-05-05, 04:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc sư phụ abc có ý nói anh là 1 người Phật tử rất hiền muốn xắn tay áo Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu châm 1 bước  Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy thì "câu hỏi được đặt ra" ai là người đang dẫn giải sai lạc về Phật học khiến một người Phật tử rất hiền như sư phụ anh Ếch muốn xắn tay áo  Wink  .
Reply


Messages In This Thread
RE: Giờ tui mới biết tại sao lão TD ... - by phai - 2022-05-05, 04:31 PM