The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error

Con điên tuyetvan
#1
(2022-04-06, 09:21 PM)Con điên Tuyetvan Wrote: hay lúc đó , dân Mỹ xin ông Biden

đừng xin bom thường , xin bom nguyên tữ vô , thả trên đất Mỹ ... mới oai 

cứ 1 cây số , thả 1  trái bom nguyên tữ , cho tụi xâm lăng chạy hết 


[Image: happy-smiley-emoticon.gif] [Image: happy-smiley-emoticon.gif]


IDIOTS

 Mày nghĩ là mày và gia đình mày sẽ sống nỗi khi nước Mỹ bị nuked hả con ngựa


Messages In This Thread
Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-06, 09:30 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-06, 11:11 PM
RE: Con điên tuyetvan - by NhuCanhVitBay - 2022-04-07, 02:49 PM
RE: Con điên tuyetvan - by duke - 2022-04-07, 09:17 AM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-07, 09:30 AM
RE: Con điên tuyetvan - by duke - 2022-04-07, 09:32 AM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-07, 09:39 AM
RE: Con điên tuyetvan - by Thuctinh - 2022-04-07, 09:45 AM
RE: Con điên tuyetvan - by Ech - 2022-04-07, 09:56 AM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-07, 10:05 AM
RE: Con điên tuyetvan - by Hải đăng - 2022-04-07, 11:39 AM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-07, 12:00 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Hải đăng - 2022-04-07, 12:30 PM
RE: Con điên tuyetvan - by RungHoang - 2022-04-07, 12:35 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Nhất Kiếm - 2022-04-08, 01:33 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Hải đăng - 2022-04-07, 12:52 PM
RE: Con điên tuyetvan - by RungHoang - 2022-04-07, 01:22 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Thuctinh - 2022-04-07, 01:01 PM
RE: Con điên tuyetvan - by RungHoang - 2022-04-07, 01:21 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Thuctinh - 2022-04-07, 02:22 PM
RE: Con điên tuyetvan - by RungHoang - 2022-04-07, 02:30 PM
RE: Con điên tuyetvan - by NhuCanhVitBay - 2022-04-07, 02:33 PM
RE: Con điên tuyetvan - by RungHoang - 2022-04-07, 02:36 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Thuctinh - 2022-04-07, 02:46 PM
RE: Con điên tuyetvan - by NhuCanhVitBay - 2022-04-07, 02:50 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Thuctinh - 2022-04-07, 02:54 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Thuctinh - 2022-04-07, 02:35 PM
RE: Con điên tuyetvan - by RungHoang - 2022-04-07, 02:37 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Thuctinh - 2022-04-07, 02:41 PM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-07, 01:03 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Hải đăng - 2022-04-07, 01:07 PM
RE: Con điên tuyetvan - by phai - 2022-04-08, 09:33 AM
RE: Con điên tuyetvan - by phai - 2022-04-08, 10:22 AM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-08, 10:30 AM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-08, 05:31 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Ech - 2022-04-08, 08:37 PM
RE: Con điên tuyetvan - by ngap_ruoi - 2022-04-08, 06:52 PM
RE: Con điên tuyetvan - by duke - 2022-04-08, 07:04 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-09, 10:38 AM
RE: Con điên tuyetvan - by Ech - 2022-04-09, 10:44 AM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-09, 10:51 AM
RE: Con điên tuyetvan - by Ech - 2022-04-09, 10:55 AM
RE: Con điên tuyetvan - by NhuCanhVitBay - 2022-04-09, 12:48 PM
RE: Con điên tuyetvan - by phai - 2022-04-09, 12:56 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Ech - 2022-04-09, 01:14 PM
RE: Con điên tuyetvan - by phai - 2022-04-09, 01:18 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-09, 01:44 PM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-09, 01:52 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-10, 02:04 PM
RE: Con điên tuyetvan - by tuyetvan - 2022-04-10, 03:39 PM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-10, 05:20 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-10, 06:09 PM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-10, 06:26 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-10, 07:23 PM
RE: Con điên tuyetvan - by TTTT - 2022-04-10, 07:38 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-10, 08:12 PM
RE: Con điên tuyetvan - by LýMạcSầu - 2022-04-10, 08:47 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Tea_Leaf - 2022-04-10, 08:58 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-10, 09:08 PM
RE: Con điên tuyetvan - by phai - 2022-04-10, 09:55 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-10, 08:52 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Lảo đại - 2022-04-11, 12:01 PM
RE: Con điên tuyetvan - by Mod Team - 2022-04-11, 06:28 PM