Ảo hạng nặng VMware
#9
(2022-04-01, 04:05 PM)Ech Wrote: Đồ chơi này cao cấp hén, không biết có thì giờ vọc không. Tao cũng muốn có thì giờ ngồi vọc Ubuntu xem có ra ngô khoai gì không, mình nhà quê quá không biết unix gì hết.

Thật ra chỉ cần có chút thì giờ và có cái thú vui thích "vọc" vậy thôi. Nhưng cái hướng dẫn giờ có hà rầm trên YT.

Tao thích run Ubuntu chỉ để khai thuế, banking, mua hàng vv nói chung làm cái chi đụng tới tiền bạc và sensitive info. cho an toàn chứ không nghĩ đến chuyện vọc về unix hihi.
Reply


Messages In This Thread
Ảo hạng nặng VMware - by phai - 2022-04-01, 02:23 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by phai - 2022-04-01, 02:50 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by Ech - 2022-04-01, 02:51 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by phai - 2022-04-01, 03:31 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by phai - 2022-04-01, 02:54 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by phai - 2022-04-01, 03:11 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by phai - 2022-04-01, 03:50 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by Ech - 2022-04-01, 04:05 PM
RE: Ảo hạng nặng VMware - by phai - 2022-04-01, 05:09 PM