Cách luyện giọng hát cao và khỏe đầy nội lực
#56
(2022-05-13, 06:25 AM)duke Wrote: @LTK, là nữ cường nhân ngoài lộ, về nhà cũng vẫn là con mèo nhỏ của anh ấy hén  Biggrin Cheer Tulip4
NHỚ ĐỪNG LÀ SƯ TỬ, PLEASE Biggrin

Lol

Dạ là mèo nhỏ có móng vuốt.   2leluoi  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
Reply


Messages In This Thread
RE: Đời thường - by duke - 2021-12-30, 08:31 PM
RE: Đời thường - by Ech - 2021-12-30, 08:43 PM
RE: Đời thường - by duke - 2021-12-30, 08:47 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 09:53 PM
RE: Đời thường - by SugarBabe - 2022-01-01, 10:00 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 10:03 PM
RE: Đời thường - by Heart - 2022-01-01, 10:05 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 10:12 PM
RE: Đời thường - by Heart - 2022-01-01, 10:12 PM
RE: Đời thường - by SugarBabe - 2022-01-01, 10:15 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 10:17 PM
RE: Đời thường - by Heart - 2022-01-01, 10:22 PM
RE: Đời thường - by SugarBabe - 2022-01-01, 10:26 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 11:38 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 11:36 PM
RE: Đời thường - by Heart - 2022-01-01, 10:25 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 11:35 PM
RE: Đời thường - by Heart - 2022-01-02, 11:10 AM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-04, 03:54 PM
RE: Đời thường - by mika - 2022-01-02, 04:36 PM
RE: Đời thường - by Heart - 2022-01-02, 06:42 PM
RE: Đời thường - by Heart - 2022-01-01, 10:38 PM
RE: Đời thường - by SugarBabe - 2022-01-01, 10:48 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-01-01, 11:40 PM
RE: Đời thường - by duke - 2022-04-21, 08:22 AM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 07:31 AM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by phai - 2022-05-03, 08:00 AM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 08:32 AM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 06:32 PM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by phai - 2022-05-03, 07:06 PM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 07:16 PM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by phai - 2022-05-03, 07:49 PM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 07:50 PM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 08:30 PM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 07:40 AM
RE: Chuyện đời thơ ấu - by duke - 2022-05-03, 07:47 AM
RE: Chuyện con gà móng ...red? - by duke - 2022-05-03, 07:02 PM
RE: Chuyện con gà móng ...red? - by duke - 2022-05-12, 09:43 AM
RE: Chuyện con gà móng ...red? - by duke - 2022-05-13, 06:25 AM
RE: Chuyện con gà móng ...red? - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-13, 08:26 AM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by duke - 2022-05-12, 09:48 AM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by duke - 2022-05-12, 11:34 AM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by NhuCanhVitBay - 2022-05-12, 12:21 PM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by duke - 2022-05-12, 12:24 PM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by NhuCanhVitBay - 2022-05-12, 12:33 PM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by duke - 2022-05-12, 12:35 PM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by phai - 2022-05-12, 12:56 PM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by Nhất Kiếm - 2022-05-12, 12:58 PM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by duke - 2022-05-12, 01:42 PM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by 005 - 2022-05-13, 12:44 AM
RE: Chuyện Vợ Chồng - by duke - 2022-05-13, 06:26 AM