Nội Công Thiết Tuyến
#16
8. SONG CỔ CHƯỞNG:

[Image: NCSD-06.jpg]


Động tác:… Xoay cổ tay trái đẩy chưởng ra thẳng cánh tay rồi thu về bên hông trái biến thành quyền, thở ra.  Kế song quyền biến thành song chưởng xoay ngược xuống đẩy từ trong ra, chưởng tâm chiếu tới, hai mũi bàn tay giao nhau, lưng hai bàn tay chiếu vào trước ngực (gọi là Cổ xuất, tức đẩy ra), kế xoay cho lòng bàn tay úp vào phía ngực đoạn từ từ kéo chưởng vào, hít hơi vào.  Tưởng tượng đang ôm chặt cái lu lớn vừa nặng lại vừa trơn… Hình 15.  Cuối cùng thở ra.
 
9. ĐƠN TRẦM CHƯỞNG (Hữu):
 
Động tác:  Xoay người qua bên trái chân chuyển thành tấn Chảo Mã chân trái trước, chưởng trái biến thành quyền thu về bên hông trái, chưởng phải xoay úp lòng chưởng xuống đẩy xuống mặt đất trước gối trái, trong lúc hít hơi đầy bụng dưới… Hình 16.
 
10. ĐƠN TRẦM CHƯỞNG (Tả):
 
Động tác:… Chuyển thành Chảo Mã Tấn chân phải trước về bên phải, loa tròn cổ tay phải thu chưởng thành quyền về bên hông phải, thở ra.  Kế chưởng trái từ quyền trái biến thành bên hông trái đẩy xuống bên gối phải, hít đầy hơi, mắt nhìn theo… Hình 17.
 
YẾU LÝ:  Động tác Song Cổ Xuất và Nhập làm đều tay và hơi thở cũng giữ đều đặn, đẩy ra và ôm vào sức treo ở cổ tay giữ cho thăng bằng không lay động.  Trầm chưởng tả hữu.  Chuyển tấn từ từ, chân tới hướng nào thì chưởng chiếu hướng nấy không chút chậm trễ hay gián đoạn thở, hít.  Làm được như thế thì đúng yếu lý của bài tập rồi vậy.
 
11. SONG TRẦM CHƯỞNG:

[Image: NCSD-07.jpg]


Động tác:…. Xoay hông chuyển thành Kỵ Mã Tấn như trước, đồng thời chưởng trái thu về bên hông trái, thở ra.  Kế song quyền từ hai bên hông biến thành song chưởng đẩy xuống trước hai gối, tay thẳng, chưởng tâm song chưởng úp xuống mặt đất, hít vào, mắt nhìn theo giữa hai chưởng, khí trầm xuống bụng dưới, cằm cúi xuống, lực tụ nơi hai gốc bàn tay (Chưởng căn).  Hình 18.
 
12. GIAO TRẦM CHƯỞNG:
 
Động tác:… Xoay cổ tay cho song chưởng giao nhau vào trước hạ bộ, chưởng trái trên phải dưới, hơi co tay nơi chỏ, kế đẩy thẳng cánh tay mà hai chưởng vẫn chồng lên nhau, sức tụ nơi bên ngoài hai cánh tay.  Đẩy ra thì hít vào, buông lỏng thì thở ra.  Mắt nhìn trên lưng hai bàn tay.  Hình 19.

13. LUÂN CHƯỞNG TRẦM THIÊN ĐỊA:

Động tác 1:  Chưởng phải xoay úp lòng chưởng xuống mặt đất, kế đưa sang phải xuyên vòng lên khi tới ngang đầu thì lật ngửa lòng chưởng lên trời, đâm mũi chưởng về bên trái, trong lúc chưởng trái vẫn để ở vị trí cũ.  Lúc tay xuyên đi thì hít hơi vào, tới nơi thở ra.  Hình 20.
 
CHÚ Ý:  Lực lượng tập trung nơi cổ tay, treo lên như đòn cân và trái cân, bàn tay dưới phải xòe ra cho các vòng khỏi rơi khỏi tay.  Mắt phân ra nhìn trên dưới.

[Image: NCSD-08.jpg]
 

Động tác 2:  Chưởng trái xoay ngửa lên rồi đưa ra bên trái đoạn xuyên vòng lên đỉnh đầu, lên tới ngang đầu thì xoay ngửa chưởng tâm lên trời rồi mới đẩy mũi chưởng sang bên phải.  Trong lúc chưởng phải lăn cổ tay (xoay cổ tay) vừa gặt xuống trước mặt theo chiều thẳng đứng rồi đẩy chưởng xuống trước hạ bộ.  Hình 21 và 22.
 
Động tác 3:  Kế, lại xuyên chưởng phải lên như động tác 1, chưởng trái gạt xuống rồi đẩy xuống trước hạ bộ như động tác hai… hình 23.
 
YẾU LÝ:  Thức nầy luân đảo bốn lần, tức mỗi tay hai lần xuyên lên và hai lần đẩy xuống.  Khi trên đường đi chưa hoàn tất thì hít hơi vào, khi tới tử điểm (đích) thì thở ra.  Trọng lực trên hai cánh treo lúc nào cũng như cây cầu treo, vòng đồng xoay tròn quanh cổ tay tạo những va chạm nhẹ nhưng chấn động phần cổ tay ngoài.  Do đó ngoài phần tạo sức treo của đôi tay, mạnh gang bàn tay, còn làm cứng cổ tay ngoài cùng cánh tay ngoài làm sự va chạm khi đấu luyện hoặc chiến đấu rất tốt đẹp.  Các môn võ khác không có cách nào luyện cho tốt hơn, dù luyện với các trụ tập vẫn không thể đều hơn và hợp lý hơn phương pháp nầy.
 
Có người luyện nội công nầy nhiều năm mà chưa có dịp giao đấu với ai, ngày kia vô tình chạm trán với đối thủ, qua một đòn đỡ của Nội gia, đấu thủ bỏ ngang cuộc đấu vì bị hư tay, ông ta nói lại với soạn giả điều nầy coi như một việc lạ, nhưng soạn giả đã giảng rõ cho ông… chẳng có chi là lạ cả.  Còn về sức mạnh của gang bàn tay, ngay soạn giả vào một chiều nọ đưa tay cho một quan viên trong Tòa Đại Sứ ngoại quốc bắt trong dịp gặp gỡ… ông ta tỏ vẻ nhiệt tình nên cố bắt mạnh, nồng nhiệt, soạn giả phản ứng tự nhiên tăng thêm ba phần cân lực mà chẳng hề bóp bàn tay lại.  Nhưng sau đó vị quan viên bị sưng bàn tay và rêu rao rằng soạn giả chơi khâm… Thật tình soạn giả chẳng hề có ý ti tiểu như thế.  Việc nầy có một võ gia biết chớ chẳng phải bày đặt vui chơi.
 
Ngay việc vô tình như thế mà người đời còn chưa hiểu, tìm chuyện phao vu thì nghĩ làm sao có sự thông cảm với nhau ở trình độ thấp hơn trong nhơn loại.  Than ôi là than ôi.  Soạn giả tôi đôi khi đành ngửa cổ cười dài.  Đời xưa, đời nay, đời sau, đời sau nữa mấy người hiểu được nhau để tạo nên hòa khí xây dựng cuộc hòa bình….

....
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:42 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:47 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:51 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:59 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-08, 09:43 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-09, 03:51 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-09, 04:07 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-10, 04:12 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by SugarBabe - 2021-08-10, 04:24 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-10, 04:24 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-12, 05:41 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-14, 04:41 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-16, 05:35 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-16, 05:46 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-18, 05:19 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-20, 04:58 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-22, 11:12 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-25, 04:37 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-28, 05:44 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by SugarBabe - 2021-08-28, 08:27 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-31, 04:16 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-04, 06:09 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-06, 10:58 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-07, 05:02 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-08, 05:15 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-09, 04:46 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-10, 05:32 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-12, 02:09 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-14, 04:23 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by TeaOla - 2021-09-14, 04:43 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-14, 06:21 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-17, 07:06 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-21, 03:03 PM