Nội Công Thiết Tuyến
#15
Bài tập Nội Công Thiết Tuyến 1

LẬP BỘ

Hai chân đứng thẳng, bàn chân khít nhau, thân thẳng, hai nắm tay thu về hai bên hông.
 
1. SONG ĐỊNH CHƯỞNG - Thức thứ nhất:

(Xem hình 7 và 8)

[Image: NCSD-03.jpg]


Động tác:  Chân trái bỏ sang trái xuống tấn Kỵ Mã, song quyền từ từ xoay vào trong cho úp xuống rồi từ từ đẩy song tới đồng thời mở nắm tay ra thành song chưởng dựng đứng.  Mũi hít từ từ theo chưởng đẩy ra tới khi hai tay thẳng thì phổi đã đầy hơi.
 
 
2. PHÂN THỦY CHƯỞNG:

[Image: NCSD-04.jpg]


Động tác:  Tiếp theo thức thứ nhất….
 
Song chưởng từ từ đưa tréo qua, chưởng trái trong chưởng phải ngoài rồi hít hơi vào đè song chưởng xuống trước hạ bộ, xong gạt ra hai bên, đoạn thở ra bằng miệng.  Xem hình 9.  Tấn bộ xuống thấp, cằm cúi xuống.
 
YẾU LÝ:  Động tác đưa tréo chưởng là thở ra, kế hít vào đè xuống trước hạ bộ, banh hai tay ra cũng còn hơi hít vào, vận khí xuống bụng dưới, tới khi thu tay vào mới thở ra bằng miệng… trước khi bắt đầu động tác thứ ba, hay thức thứ ba.  Ban đầu mới tập, tập một vòng đồng mỗi tay sau tăng dần trọng lượng tới mỗi tay 4 – 5 vòng là đã tới hàng Cao đẳng rồi.  Ở trình độ Thượng đẳng như trong hình, (9 vòng, mỗi vòng 2 ký 2) thì mỗi tay mang một trọng lượng tới 20 ký lô coi như không thể tiến bộ hơn được nữa vì cánh tay đã đầy vòng rồi.  Quan trọng là ở chỗ các vòng linh động gây chấn động trên tay, vòng như quả cân trên cây cân đòn.  Các võ sư giỏi bên Hồng Kông hiện nay chỉ tập mỗi tay 4 vòng.
 
3. TẢ ĐỊNH CHƯỞNG:
 
Động tác:  Song chưởng xoay vào trong cho chưởng tâm (lòng bàn tay) ngửa lên trời rồi thu về hai bên hông đồng thời nắm lại thành quyền và thở ra từ từ bằng miệng như thổi hơi.  Kế chưởng trái từ quyền biến ra đẩy thẳng tới ngang vai, đẩy chậm chậm, miệng ngậm, mũi hít vào từ từ… chân không đổi tấn.  Xem hình 10.
 
4. HỮU ĐỊNH CHƯỞNG:
 
Động tác:  Chưởng trái xoay ra phía ngoài trong khi cánh tay không di động, chỉ vận dụng cổ, tay, đến khi bàn tay ngửa lên thì thở ra trong lúc rút chưởng từ từ về biến thành quyền bên hông; chưởng phải đẩy ra, mũi hít vào… Hình 11.  Khi động tác tới đích dừng lại một thời gian vài giây đồng hố trước khi thu về hoặc diễn tiếp động tác kế.
 
5. BỔNG CHƯỞNG:

[Image: NCSD-05.jpg]


Động tác:  Chưởng phải xoay ra ngoài rồi đưa vòng xuống trước hạ bộ, lật ngửa chưởng tâm lên, trong lúc chưởng trái từ quyền biến thành chưởng từ hông trái đưa ra trước xoay lên cho chưởng tâm hướng lên rồi cả hai chưởng đồng nâng lên, co chỏ, cúi cằm vận lực tụ khí đầy bụng.  Tấn bộ cũng nhón lên từ từ, tưởng tượng như hai tay nâng bao gạo lên vậy.  Xem hình 12.  Hai cánh tay song song nhau và song song với mặt đất.
 
6. ĐƠN CỔ CHƯỞNG (Hữu):
 
Động tác: Chưởng trái nắm lại thành quyền từ từ thu vào bên hông, thở ra, kế hít vào, chưởng phải co nơi chỏ gạt vào trước ngực. Mắt nhìn xuống cổ tay. Hình 13.
 
7. ĐƠN CỔ CHƯỞNG (Tả):
 
Động tác:… Chưởng phải gạt từ từ cho về vị trí thẳng ra rồi thu về bên hông phải nắm lại thành quyền, thở ra.  Kế chưởng trái từ quyền mở ra đưa thẳng tới ôm ngang vào trước ngực vừa hít vào.  Hình 14.
 
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:42 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:47 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:51 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:59 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-08, 09:43 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-09, 03:51 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-09, 04:07 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-10, 04:12 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by SugarBabe - 2021-08-10, 04:24 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-10, 04:24 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-12, 05:41 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-14, 04:41 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-16, 05:35 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-16, 05:46 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-18, 05:19 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-20, 04:58 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-22, 11:12 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-25, 04:37 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-28, 05:44 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by SugarBabe - 2021-08-28, 08:27 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-31, 04:16 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-04, 06:09 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-06, 10:58 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-07, 05:02 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-08, 05:15 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-09, 04:46 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-10, 05:32 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-12, 02:09 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-14, 04:23 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by TeaOla - 2021-09-14, 04:43 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-14, 06:21 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-17, 07:06 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-21, 03:03 PM