The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error

Nội Công Thiết Tuyến
#1
Photo 
Tài liệu Nội Công Thiết Tuyến (Tự Luyện Nội Công Sơn Đông) này thuộc về trung cấp, là quyển tiếp theo tài liệu Bát Đoạn Cẩm -- sơ cấp -- đã được đăng trong VB đôi năm về trước. Hơn mười năm trước, anattā "downloaded" cả hai tài liệu này từ diễn đàn ThuVienVietNam. Vì thế các files của tài liệu NCTT này tách rời nhau và ở dạng HTML, hiển hiện các posts của diễn đàn, chứ không phải là dạng một quyển sách ebook. Hiện tại mình chưa thấy trên mạng có lưu trữ nguyên tác quyển sách NCTT này. Mình đã đọc qua và nhận thấy tài liệu Nội Công Thiết Tuyến này rất hữu ích, đáng quý, nên đăng vào đây để những bạn trẻ tuổi hay trung niên nào yêu thích thì có thể tham khảo để cải thiện sức khỏe, cũng như làm thành tập sách PDF nếu muốn. Và xin chân thành gởi lời cám ơn rất nhiều đến người đã đánh máy quyển sách quý giá này của GS Hàng Thanh và vị thành viên đã đưa nó lên diễn đàn TVVN nhiều năm trước đây. Bây giờ thì tài liệu này không còn tìm thấy ở diễn đàn TVVN nữa.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:42 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:47 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:51 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-07, 03:59 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-08, 09:43 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-09, 03:51 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-09, 04:07 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-10, 04:12 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by SugarBabe - 2021-08-10, 04:24 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-10, 04:24 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-12, 05:41 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-14, 04:41 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-16, 05:35 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-16, 05:46 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-18, 05:19 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-20, 04:58 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-22, 11:12 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-25, 04:37 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-28, 05:44 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by SugarBabe - 2021-08-28, 08:27 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-08-31, 04:16 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-04, 06:09 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-06, 10:58 AM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-07, 05:02 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-08, 05:15 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-09, 04:46 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-10, 05:32 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-12, 02:09 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-14, 04:23 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by TeaOla - 2021-09-14, 04:43 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-14, 06:21 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-17, 07:06 PM
RE: Nội Công Thiết Tuyến - by anattā - 2021-09-21, 03:03 PM