The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error

Bài Thơ Cuối Cùng
#1
Hồ Ngạc Ngữ viết bài thơ cuối cùng đêm 21.07.2021 - Anh ra đi trưa ngày 22 tháng 7 năm 2021

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM

Thả nhẹ con thuyền trên nước biếc
Mênh mang trăng sáng một vùng trời
Đóa sen nào nở trên đầm lạnh
Hương thoảng màu trăng giấc mộng trôi

Non xa sương phủ mờ đêm vắng
Cố quận ai về giữa dặm khơi
Tĩnh lặng chuông tan cơn trường mộng
Thiên thu còn đọng một tiếng cười

Khuấy nhẹ mái chèo trên sóng nước
Con thuyền trôi nhẹ một bờ vui
Cảnh tâm vốn chỉ là ngôn tự
Trói buộc nhau chi chuyện của người

Thuyền chở đầy trăng, người đã ngủ
Không tâm vô sự, áng mây trời
Vẫn hương sen thoảng trên đầm biếc
Vẫn bóng trăng vàng sáng lẻ loi

HỒ NGẠC NGỮ Đêm 21.07.2021
Reply


Messages In This Thread
Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-27, 08:05 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by LeThanhPhong - 2021-07-27, 09:57 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by LeThanhPhong - 2021-07-27, 10:13 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-28, 06:31 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by phai - 2021-07-28, 08:01 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by LeThanhPhong - 2021-07-28, 08:53 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-28, 12:13 PM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-28, 12:05 PM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by SugarBabe - 2021-07-28, 08:35 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-28, 12:08 PM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by Ech - 2021-07-28, 08:50 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-28, 12:11 PM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by TTTT - 2021-07-28, 09:16 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-28, 12:14 PM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-28, 12:17 PM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by schi - 2021-07-29, 06:11 AM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by hoa mac co - 2021-07-29, 12:59 PM
RE: Bài Thơ Cuối Cùng - by RungHoang - 2021-07-29, 03:27 PM