Thơ của Khía
#8
(2020-06-04, 04:02 PM)Heart Wrote: Đẻ một chục ?
Chời ơi còn gì nữa gọi là nụ hoa 
Chắc thành con khô mực qúa  vahidrk1 Lol

Khía hứa tẩm bổ cho vợ không cần đi làm chỉ ở nhà làm đẹp  Khía mướn người về bóp chân nắn vai ế vì đềy bù lại 
Khía là người đàn ông biết yêu vợ
Một Đời Tôi Đi Tìm Em ! Heavy-black-heart4
Reply


Messages In This Thread
Thơ của Khía - by Anh Ba Khía - 2020-06-04, 03:55 PM
RE: Thơ của Khía - by Anh Ba Khía - 2020-06-04, 03:56 PM
RE: Thơ của Khía - by Anh Ba Khía - 2020-06-04, 03:56 PM
RE: Thơ của Khía - by Anh Ba Khía - 2020-06-04, 03:58 PM
RE: Thơ của Khía - by Anh Ba Khía - 2020-06-04, 03:59 PM
RE: Thơ của Khía - by Anh Ba Khía - 2020-06-04, 04:00 PM
RE: Thơ của Khía - by Heart - 2020-06-04, 04:02 PM
RE: Thơ của Khía - by Anh Ba Khía - 2020-06-04, 04:03 PM