Bánh Tiêu
#2
Bánh Tiêu ( cách 2)


Bánh Tiêu

290g king Arthur bread flour 
1̃70gr nước lạnh ( thế 8gr dâù ăn vô cũng ok---162gr water + 8 gr oil)
1/2 cup đường-mị̀nh xài 80 gr
1/2 tsp muối
2 tsp instant yeast
2 tsp baking powder
Vani
Mè, dâù ăn 


Nêú xaì hiêụ bột khác, đ̣ô hút nước sẽ khác nhau. Nước có thể tăng / giãm tuỳ theo bột mới hay cũ. Miễn khi nhồi, bột không quá khô hay nhão


bread flour thì ngon nhất. Ăn thơm ngon
bột All purpose flour...ăn sẽ không ngon theo y' miǹh .Trộn instant yeast vô bột bánh mì cho điêù
Trộn hết mây' thanh̀ phần khác vô, trừ mè. Nhôì cho điêù vài phút là ok
(Nhôì máy thì xaì nut́ nhẹ nhất, nhôì cho mịn, ...không lâu lắm). 

Xoa oil bên ngoài

Bọc film wrap và đem đi ũ tơí khi naò nôĩ gấp đôi. Ũ trong oven, mỡ đèn lên, bõ thau nước nóng bên dươi' lò
Nêú ũ bằng  instant pot ..thì Yogurt function, less, 2.5-3 hr. Nếu làm nhiều, phải tăng thời gian ủ bột lên


Sau khi bột nôĩ  double, lây' ra, túm bốn góc laị thành một khôí tròn
chia làm 11-12 phần, lộn bột bên trong ra ngoaì, vo thành hình tròn, lăn lè mặt láng ỡ trên

lây' film wrap đâỵ laị, đễ nghĩ 10-20min tơí khi thây' bột nôĩ lên thì mang đi cán mõng ( có thể để bánh nghĩ 30-1 hr ) rồi chiên lưã Low/Med

Thữ mộ́t caí bánh là biết dâù no' qua' nóng hay qua' nguôị. Bõ bánh vô là banh' sẽ nôĩ lên liền trong vòng 1-2 giăy.
Bánh phôǹg , chín bên trong ...mà không bị chay' bên ngoaì


[Image: Photo-Grid-1614869018024.jpg]

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply


Messages In This Thread
Bánh Tiêu - by cook1 - 2017-12-25, 11:02 PM
RE: Bánh Tiêu - by cook1 - 2021-03-04, 09:47 AM