Muốn học viết văn ...
#8
(2020-04-10, 06:07 PM)BVCN Wrote: Quexua thử viết chữ văn phạm và grammar trên 2 miếng giấy, sau đó đốt và quậy chung với 1 gal nước uống thử coi.... Cách này là sẽ biết cấp tốc..

Vậy chớ thử quậy với 2 shots cognac, 2 chai bia Corona thì uống vào có viết ra hay hơn là quậy với nước lã không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply


Messages In This Thread
Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 03:32 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 03:47 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:08 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:23 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by abc - 2020-04-10, 03:59 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:17 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:26 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by TeaOla - 2020-04-11, 04:41 AM