Muốn học viết văn ...
#2
(2020-04-10, 03:32 PM)quexua Wrote: Thưa các bậu, các bạn, và cả nhà ... (chữ này thông dụng nên mình bắt chước)

Tui muốn học cách viết văn sao cho hay thiệt là hay ho, cough cough ... ahem ...  bằng cả hai ngôn ngữ, hy vọng là mình không quá tham lam  .... Vậy xin hỏi bí quyết làm sao để viết văn tiếng Mỹ và tiếng Việt hay?

Theo tui nghĩ, có lẻ khởi đầu bằng văn phạm? Vậy xin hỏi các bạn văn phạm Mỹ và Việt khác nhau ra sao? Và ngoài văn phạm ra còn bí huyết gì khác không?

Kế tiếp, tui  xin lui xuống lót dép và lắng nghe ạ ...  :78:

  Hello

Anh quexua ui, cho Lan ngồi học ké với nha...Gì chứ mấy vụ học viết văn này Lan rất là mê đó anh ạ. Anh cho hay hổng cho Lan cũng xin nói cảm ơn anh quexua trước ạ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please Please
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 03:32 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 03:47 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:08 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:23 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by abc - 2020-04-10, 03:59 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by quexua - 2020-04-10, 04:17 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by Bella - 2020-04-10, 04:26 PM
RE: Muốn học viết văn ... - by TeaOla - 2020-04-11, 04:41 AM