Bánh chuối nướng ....
#20
(2020-03-08, 08:03 PM)TeaOla Wrote: Bánh có bơ, nước cốt dừa, sữa, chút rum ..không ngọt nhưng rất thơm vì có bơ...

[Image: D1953-CBF-77-E1-4123-B59-E-BA6-C90-FF1-DCC.jpg]


[Image: 5-C887476-5674-40-B8-8-CAD-BE3-FF7-E0498-C.jpg]


[Image: 1-B5-C4630-AC1-F-4324-B49-B-D163984-AF54-A.jpg]

Wow, banh nay nhin ngon.. Co' ruou rum chac an vo xi~n. hehe

Reply


Messages In This Thread
Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 08:03 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Be 3 - 2020-03-08, 08:14 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 08:18 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 08:18 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Be 3 - 2020-03-08, 08:53 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:06 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:01 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:09 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:15 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:22 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:25 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:41 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:35 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:29 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by supermod - 2020-03-08, 08:25 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:30 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by SugarBabe - 2020-03-08, 08:41 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:32 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:51 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by LoveStory08 - 2020-03-13, 03:48 PM