Bánh chuối nướng ....
#16
(2020-03-08, 08:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Nhiều khi THL nhìn mấy món của Tea, SugarBabe, ChimXanh, Bé 3...làm thèm muốn chết luôn mà hông giám bày binh bố trận, vì đa số bày ra chỉ đem mời Mr. Trash. THL thèm nhất món cháo lòng mà hổng biết chừng nào mới được ăn. Nhìn bên VN sướng ghê, muốn ăn gì chỉ cần băng sang đường là có.

Bày ra rồi phải dọn vô, cũng mệt  Rolling-on-the-floor-laughing4
Đi ra mua cho khoẻ THL Wink
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply


Messages In This Thread
Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 08:03 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Be 3 - 2020-03-08, 08:14 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 08:18 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 08:18 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Be 3 - 2020-03-08, 08:53 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:06 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:01 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:09 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:15 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:22 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:25 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TiểuHồLy - 2020-03-08, 09:41 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:35 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:29 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by supermod - 2020-03-08, 08:25 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:30 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by SugarBabe - 2020-03-08, 08:41 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by TeaOla - 2020-03-08, 10:32 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by Ech - 2020-03-08, 09:51 PM
RE: Bánh chuối nướng .... - by LoveStory08 - 2020-03-13, 03:48 PM