SẤM GIẢNG KHUYÊN NGƯỜI TU NIỆM
#2
(2018-01-20, 10:58 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Innocent Innocent Innocent Clap Clap Clap love love Cheer

Sao hỏng noái cái chi chi hết dzạ bé KHỜ??????????.....ông ngoại HƯVÔ lo luyện khí công nên đâu có chịu post gì về đạo đâu....nên QuỷLệ thấy "chướng mắt" phải khiêng vào đây something mà lúc xưa ổng once mentioned tới....hihihihi....hy vọng ổng không "kick my azzzz out the here"....hiihhihihi... ⛄⛄⛄
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply


Messages In This Thread