hehehe............
#7
(2018-12-23, 01:53 PM)anatta Wrote: Tôi nghĩ nếu RH muốn thảo luận về tôn giáo với mod tintin thì qua THTG thích hợp hơn. Nói chuyện ở trong phong Tin Lành thì mod tintin có thể sẽ "ban" RH khi mod cảm thấy bị xúc phạm niềm tin.
Cheer

hứa danh dự là không ban

nếu tui ban nick RH , thì tui sẽ không ở trong forum này nữa


deal ??

Cheer
Reply


Messages In This Thread
hehehe............ - by RungHoang - 2018-12-23, 01:43 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 01:47 PM
RE: hehehe............ - by RungHoang - 2018-12-23, 01:51 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 01:48 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 01:52 PM
RE: hehehe............ - by anatta - 2018-12-23, 01:53 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 01:54 PM
RE: hehehe............ - by DesertFlower - 2018-12-23, 01:56 PM
RE: hehehe............ - by anatta - 2018-12-23, 01:58 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 02:00 PM
RE: hehehe............ - by RungHoang - 2018-12-23, 01:59 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 02:02 PM
RE: hehehe............ - by DesertFlower - 2018-12-23, 01:57 PM
RE: hehehe............ - by RungHoang - 2018-12-23, 02:02 PM
RE: hehehe............ - by tuyetvan - 2018-12-23, 02:13 PM
RE: hehehe............ - by anatta - 2018-12-23, 02:03 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 01:57 PM
RE: hehehe............ - by anatta - 2018-12-23, 02:02 PM
RE: hehehe............ - by tintin - 2018-12-23, 01:59 PM
RE: hehehe............ - by tuyetvan - 2018-12-23, 02:06 PM