HOT Deals
#91
(2021-09-10, 10:53 AM)Thu Giang Wrote: Xin chào Đại Gia ... đình   love ,

Mi`nh là người mới.
Lý do gia nhập:  Mê Hot Deals.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Xin hết .

Chào dòng Sông Thu  Tulip4 đến với VB  .

Mong Thu Giang tìm được hot deals và những niềm vui ở VB.
Reply
#92
(2021-09-10, 11:27 AM)Thu Giang Wrote: Thanh kìu for your warm welcome Anh Tư Ếch .
Để từ từ mình đi tìm các món Ăn Chơi 
Thankyou

Dạ, tui thứ ba, mọi người hay gọi tui là thằng ba ếch. Mong bạn tham gia với mọi người cho dzui nhen.
[Image: funnyfrog.png]
Reply