I'm new...
#16
(2018-05-31, 10:55 AM)catbui Wrote: I'm a slow pepper too. lol  Rolling-on-the-floor-laughing4  so welcome hihihihi

Nick de^? thương qua’...
Reply
#17
(2018-05-31, 08:42 PM)Analyst Wrote: Nick de^? thương qua’...

Thank you.

Nick dể thương và người thương cũng để
Gặp nhau rồi muốn bế về nhà nuôi hahaha. J/k


Make yourself at home and have fun.
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply