VietBest
Nhớ quê - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html)
+--- Thread: Nhớ quê (/thread-68.html)Nhớ quê - TayNinh - 2017-12-23

Nhớ thuở hoa niên thời trung học. 
Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh


RE: Nhớ quê - SugarBabe - 2017-12-23

(2017-12-23, 10:30 PM)TayNinh Wrote: Nhớ thuở hoa niên thời trung học. 
Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Nhớ quê - tech - 2017-12-24

(2017-12-23, 10:30 PM)You TayNinh Wrote: Nhớ thuở hoa niên thời trung học. 
Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh
Merry Christmas to you and Family Bro.

Tech.


RE: Nhớ quê - TayNinh - 2017-12-28

(2017-12-24, 01:44 PM)tech Wrote:
(2017-12-23, 10:30 PM)You TayNinh Wrote: Nhớ thuở hoa niên thời trung học. 
Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh
Merry Christmas to you and Family Bro.

Tech.

Thanks tech! Chúc bro tech and family năm mới vui vẽ hạnh phúc và vạn sụ như ý.


RE: Nhớ quê - Anh_Điếc - 2017-12-28

(2017-12-28, 09:44 PM)TayNinh Wrote:
(2017-12-24, 01:44 PM)tech Wrote:
(2017-12-23, 10:30 PM)You TayNinh Wrote: Nhớ thuở hoa niên thời trung học. 
Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh
Merry Christmas to you and Family Bro.

Tech.

Thanks tech! Chúc bro tech and family năm mới vui vẽ hạnh phúc và vạn sụ như ý.

...Hớ hớ ... Anh Điếc mến chào Ninh Cát Đen Thui, cưng cho anh Tư Lé gởi lời thăm luôn nghen Biggrin


RE: Nhớ quê - TayNinh - 2017-12-28

(2017-12-28, 10:40 PM)Anh_Điếc Wrote:
(2017-12-28, 09:44 PM)TayNinh Wrote:
(2017-12-24, 01:44 PM)tech Wrote:
(2017-12-23, 10:30 PM)You TayNinh Wrote: Nhớ thuở hoa niên thời trung học. 
Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh
Merry Christmas to you and Family Bro.

Tech.

Thanks tech! Chúc bro tech and family năm mới vui vẽ hạnh phúc và vạn sụ như ý.

...Hớ hớ ... Anh Điếc mến chào Ninh Cát Đen Thui, cưng cho anh Tư Lé gởi lời thăm luôn nghen Biggrin
Chào anh điếc. Anh rước bé lé về dinh để so kiếm với nhau rồi đấy à.  Congratulations!


RE: Nhớ quê - Anh_Điếc - 2017-12-31

(2017-12-28, 11:10 PM)TayNinh Wrote: Chào anh điếc. Anh rước bé lé về dinh để so kiếm với nhau rồi đấy à. Anh Tư Lé mà qua vietbest, Tây Ninh sẽ bẻ gãy hết rằng, chọt cho lé 2 con mắt luôn Congratulations!

Bớ... anh Tư Lé, mau mau chạy qua Vietbest thanh toán cu Ninh Cát Đen Thui nè anh


RE: Nhớ quê - TayNinh - 2018-01-01

(2017-12-31, 05:04 PM)Anh_Điếc Wrote:
(2017-12-28, 11:10 PM)TayNinh Wrote: Chào anh điếc. Anh rước bé lé về dinh để so kiếm với nhau rồi đấy à. Anh Tư Lé mà qua vietbest, Tây Ninh sẽ bẻ gãy hết rằng, chọt cho lé 2 con mắt luôn Congratulations!

Bớ... anh Tư Lé, mau mau chạy qua Vietbest thanh toán cu Ninh Cát Đen Thui nè anh
Cu điếc còn răng không mà xin bẻ? Quote lại mà còn sửa lời Quotes nửa là ri?


RE: Nhớ quê - SugarBabe - 2018-01-01

(2018-01-01, 09:26 AM)TayNinh Wrote:
(2017-12-31, 05:04 PM)Anh_Điếc Wrote:
(2017-12-28, 11:10 PM)TayNinh Wrote: Chào anh điếc. Anh rước bé lé về dinh để so kiếm với nhau rồi đấy à. Anh Tư Lé mà qua vietbest, Tây Ninh sẽ bẻ gãy hết rằng, chọt cho lé 2 con mắt luôn Congratulations!

Bớ... anh Tư Lé, mau mau chạy qua Vietbest thanh toán cu Ninh Cát Đen Thui nè anh
Cu điếc còn răng không mà xin bẻ? Quote lại mà còn sửa lời Quotes nửa là ri?

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin Biggrin